Video

Thong Bao

Thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp

Từ ngày 29/6/2015 đến ngày 5/7/2015 nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp Cao đẳng - Khóa 8, Trung cấp chuyên nghiệp tuyển sinh 2013, Cao đẳng Nghề tuyển sinh 2012. Vì vậy nhà trường thông báo để các HSSV các khóa trước chưa thi tốt nghiệp hoặc có điểm thi tốt nghiệp<5 đăng kí thi lại