Bảng điểm thi lại tiếng Anh

Đăng ngày : 22/03/2017 4:20:17 PM

Bảng điểm thi lại tiếng Anh chuyên ngành: xem tại đây

Bảng điểm thi lại tiếng Anh tăng cường trình độ A1: xem tại đây

Bảng điểm thi lại tiếng Anh tăng cường trình độ A2, kỹ năng đọc: xem tại đây

Bảng điểm thi lại tiếng Anh tăng cường trình độ A2, các kỹ năng khác: xem tại đây

 

 

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |