Bảng điểm thi lại tốt nghiệp năm 2016-2017

Đăng ngày : 01/12/2016 10:54:06 AM

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Học phần May mẫu đối – CĐM-K9 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Học phần Chính trị – CĐNCK-K6 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Những NLCB của CN Mac-Lenin – CĐKT-K8MN tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Môn thi Chuyên ngành – CĐKT-K8MN tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Môn thi Cơ sở ngành – CĐKT-K8MN,K9 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Học phần Thực Hành nghề – TCM1-K25 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Học phần Lý thuyết nghề – CĐNM1-K7 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Phần Thiết kế mẫu – CĐNM-K7 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Học phần Lý thuyết tổng hợp – TCM1-K25 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Học phần Cơ sở ngành – CĐM-K9 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Phần Thiết kế mẫu công nghiệp – CĐM-K9 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Học phần Lý thuyết tổng hợp – TCĐ-K25 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Học phần Thực hành nghề TCĐ1-K25 tải  tại đây

– Bảng điểm thi lại tốt nghiệp Phần May mẫu đối CĐNM-K7 tải  tại đây

 

 

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |