Biểu mẫu

BIỂU MẪU ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG – TÍN CHỈ BIỂU MẪU CAO ĐẲNG GD NGHỀ NGHIỆP

1. Phiếu đăng ký học phần

2. Biểu tổng hợp đăng ký học tập

3. Bảng điểm tổng kết học phần

4. Danh sách đăng ký dự thi cấp chứng nhận Tiếng Anh

5. Tổng hợp danh sách thi lại

6. Bảng điểm tổng kết học phần (Thi lại)

7. Tổng hợp danh sách học lại

8. Bảng điểm tổng kết học phần (Học lại/Học cải thiện)

9. Đơn xin học theo tiến độ chậm

10. Đơn xin học theo tiến độ nhanh

11. Đơn xin học cùng lúc hai chương trình

12. Đơn xin chuyển trường

13. Đơn xin nhập học trở lại

14. Đơn xin xét và công nhận tốt nghiệp

15. Đơn đăng ký học Tiếng Anh tăng cường (dành cho thí sinh tự do)

16. Đơn đăng ký thi cấp chứng nhận Tiếng Anh (dành cho thí sinh thi lại, thí sinh tự do)

17. Bảng điểm thi cấp chứng nhận Tiếng Anh

18. Đơn xin nghỉ học tạm thời

19. Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần

1. Bảng điểm môn học

2. Đơn xin chuyển trường

3. Danh sách sinh viên thi lại lần 2

4. Tổng hợp danh sách sinh viên thi lại (toàn khoa)

5. Tổng hợp danh sách sinh viên học lại (toàn khoa)

6. Đơn đăng ký học lại

7. Bảng điểm học lại

8. Bảng điểm thi lần 2

9. Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc môn học

10. Đơn xin phúc khảo tốt nghiệp

11. Đơn đăng ký thi cấp chứng nhận Tiếng Anh (dành cho thí sinh thi lại, thí sinh tự do)

12. Đơn xin thi lại tốt nghiệp

13. Tập hợp danh sách phúc khảo bài thi

14. Kết quả chấm thi phúc khảo tốt nghiệp

15. Đơn xin nghỉ học tạm thời

16. Đơn xin được tiếp tục học các môn học mới (dành cho HS có quyết định bị điều chỉnh tiến độ nhưng đã hoàn tất các môn học còn nợ)

17. Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình

18. Đơn xin thôi học

19. Đơn đăng ký học Tiếng Anh tăng cường (cả thí sinh tự do)

20. Danh sách đăng ký dự thi cấp chứng nhận Tiếng Anh

 

 

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |