Giới thiệu các ngành nghề - Tuyển sinh đại học

Ngày đăng: 02:29 - 15/12/2017 Lượt xem: 319
1. NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY
 
+ Thời gian đào tạo: 4 năm
 
+ Mục tiêu:
 
– Làm được các công việc chuẩn bị sản xuất như: Thiết kế mẫu mỏng, thiết kế chuyển cỡ, thiết kế mẫu hướng dẫn sản xuất, mẫu dưỡng, giác sơ đồ, xây dựng định mức nguyên phụ liệu, thiết kế dây chuyền, thiết kế mặt bằng công nghệ hợp lý theo điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của doanh nghiệp, kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất may công nghiệp;
 
– Tổ chức, triển khai, điều hành sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm; tham gia triển khai sản xuất tinh gọn (Lean) có hiệu quả trong các phân xưởng sản xuất, các cơ sở kinh doanh và các cơ sở đào tạo;
 
– Sử dụng thành thạo  máy may 1 kim, 2 kim, vắt sổ;máy thùa khuyết đầu bằng, đính cúc, đính bọ trong dây chuyền may công nghiệp;
 
– May được các loại sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo định mức thời gian; xây dựng được báo cáo đánh giá tác động của quy trình may đến sản xuất hàng loạt;
 
– Xử lý được một số tình huống phức tạp thường xảy ra trong quá trình chuẩn bị sản xuất, triển khai,điều hành sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩmtrong sản xuất may công nghiệp;
 
– Bồi dưỡng nghề cho công nhân;
 
– Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
– Tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
+ Vị trí làm việc:
 
– Chuyên viên làm mẫu rập, giác sơ đồ, soạn thảo tài liệu kỹ thuật, làm định mức nguyên phụ liệu, làm bảng màu nguyên phụ liệu, lập bảng thiết kế dây chuyền, may mẫu, rải chuyền, cân bằng chuyền, thiết kế mặt bằng nhà máy may công  nghiệp, cải tiến thao tác, cải tiến công nghệ, thiết kế và chế tạo dưỡng;
 
– Làm trực tiếp tại công đoạn may và hoàn thiện và hoàn thiện trong sản phẩm may công nghiệp;
 
– Chuyên kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu, cắt, may, hoàn thiện sản phẩm trong sản xuất may công nghiệp;
 
– Chuyền trưởng, trưởng ca tại các doanh nghiệp may trong nước và các hãng may nước ngoài.
 
* Có thể đảm nhiệm các công việc:
 
– Quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng quản lý chất lượng  tại các doanh nghiệp may;
 
– Chuyên viên Lean, đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng quản lý chất lượng  tại các doanh nghiệp may;
 
————————————————————————————————————————-
 
2. NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
 
+ Thời gian đào tạo: 4 năm
 
+ Mục tiêu:
 
– Tổ chức và quản lý công nghệ, quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng  trong doanh nghiệp công nghiệp;
 
– Xây dựng kế hoạch sản xuất, cân đối vật tư, tổ chức quá trình sản xuất tại doanh nghiệp;
 
– Phân tích được quy trình quản lý sản xuất, quản trị doanh nghiệp làm cơ sở tư vấn, ra các quyết định cải tiến, điều chỉnh nhằm tối ưu hoá hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp;
 
– Tư vấn để ra các quyết định đầu tư; quyết định huy động vốn; quyết định phân phối lợi nhuận; quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
 
– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp;
 
– Vận dụng tư duy phản biện, khả năng suy luận, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và sử dụng hiệu quả các biện pháp định lượng cho sự phát triển sự nghiệp của người học;
 
– Về tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và mô đun sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 
– Về tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
+ Vị trí việc làm:
 
-Cán bộ quản lý công nghệ, thiết bị;
 
-Cán bộ quản lý đơn hàng (Merchandiser);
 
-Cán bộ quản lý kế hoạch sản xuất:
 
-Cán bộ quản lý xuất nhập khẩu;
 
-Cán bộ quản lý nhân sự;
 
-Cán bộ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trong nhà máy công nghiệp;
 
-Tự tổ chức kinh doanh và điều hành doanh nghiệp độc lập.
 
—————————————————————————————————————————
 
3. NGÀNH CÔNG NGHỆ SỢI, DỆT
 
+ Thời gian đào tạo: 4 năm
 
+ Mục tiêu :
 
– Vận hành, bảo trì và quản lý trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất sợi, dệt;
 
– Lựa chọn nguyên liệu, bán thành phẩm, thiết kế được các đơn công nghệ gia công các loại sản phẩm trên từng thiết bị của dây chuyền sản xuất sợi, dệt;
 
– Xây dựng được tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng, định mức sản xuất ( thiết bị, lao động ) cho các dây chuyền; Hướng dẫn kỹ thuật các công đoạn trong quá trình sản xuất sợi, dệt thoi, dệt kim;
 
– Thực hiện được các thí nghiệm trước, trong quá trình sản xuất để xác định và điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm; Kiểm soát được các thông số kỹ thuật, chất lượng của quá trình công nghệ và thiết bị kéo sợi, dệt vải;
 
– Nghiên cứu công nghệ mới, triển khai các sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến công nghệ, chất lượng sản phẩm;
 
– Quản lý kỹ thuật thí nghiệm, quản lý chất lượng trong nhà máy sợi, dệt;
 
– Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất trong dây chuyền kéo sợi, dệt thoi, dệt kim;
 
– Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng được các ứng dụng văn phòng để soạn thảo các văn bản, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các công việc chuyên môn.
 
– Tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đọc và dịch được các văn bản kỹ thuật, viết báo cáo và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, chất lượng, bằng tiếng anh.
 
+ Vị trí làm việc:
 
-Cán bộ kỹ thuật làm các công việc như: xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm tại các công ty thương mại kinh doanh các mặt hàng sợi, dệt;
 
-Phụ trách được hệ thống điều không thông gió;
 
-Phụ trách phòng thí nghiệm chuyên ngành sợi, dệt;
 
-Tổ trưởng sản xuất; trưởng ca sản xuất, quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật; Trưởng phòng chất lượng tại các doanh nghiệp sợi, dệt;
 
-Làm việc tại các công đoạn trên dây chuyền sản xuất sợi, dệt vải;
 
-Giảng dạy tại các các cơ sở đào tạo nghề sợi, dệt; Nghiên cứu viêntại các viện nghiên cứu chuyên ngành.
 
4. NGÀNH CƠ KHÍ MAY (CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ)
 
+ Mục tiêu
 
– Sửa chữa được các thiết bị trong công nghiệp may như: Máy 1 kim, máy 2kim, máy vắt sổ, máy thùa bằng, máy đính; Đề ra được các giải pháp khắc phục các sự cố trong quá trình sản xuất của các loại thiết bị trên;
 
– Vận hànhđược một số thiết bị phụ trợ may: hệ thống lò hơi, bàn là hơi, máy thêu;
 
– Vận hành thành thạo một số thiết bị may kỹ thuật số: 1kim điện tử, hai kim điện tử, đính bọ điện tử;
 
– Thiết kế chế tạo được một số loại dưỡng, cữ gá nhằm tăng năng xuất chất lượng sản phẩm may mặc;
 
– Thiết kế lắp đặt được thiết bị phù hợp với không gian mặt bằng của nhà máy may;
 
– Xử lý được một số sự cố phát sinh trong hệ thống khí nén của thiết bị trong nhà máy may;
 
– Quản lý công tác duy tu, bảo trì thiết bị trong nhà máy may;
 
– Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng được các ứng dụng văn phòng để soạn thảo các văn bản, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các công việc chuyên môn.
 
– Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đọc và dịch được các văn bản kỹ thuật, viết báo cáo và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, chất lượng, bằng tiếng anh trong lĩnh vực cơ khí.
 
+ Vị trí việc làm
 
– Kỹ sư bảo trì, sửa chữa, lắp rápthiết bị may công nghiệp.
 
– Chuyên viên cải tiến kỹ thuật cơ điện, chế tạo cữ, gá tại các doanh nghiệp may công nghiệp;
 
– Chuyên viên, hoặc trưởng nhóm tư vấn về đầu tư trang thiết bị công nghệ trong ban quản lý dự án phát triển các cơ sở sản xuất hàng may mặc;
 
– Cán bộ làm việc trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật về thiết bị may;
 
– Có thể đảm nhiệm các vị trí trưởng, phó phòng quản lý thiết bị.
 
5. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
 
+ Mục tiêu
 
– Thiết kế đượcqui trình công nghệ gia công chế tạo một số chi tiết máy điển hình;
 
– Thiết kế được một số đồ gá gia công cơ khí điển hình cho các máy gia công cơ khí như: máy tiện, máy phay, máy bào;
 
– Vận hành được các thiết bị gia công cơ khí để chế tạo các chi tiết điển hình;
 
– Vận dụng sáng tạo được các phần mềm CAD/CAM để hỗ trợ quá trình thiết kế gia công cơ khí;
 
– Lập trình, gia công được một số chi tiết trên máy CNC;
 
– Kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm gia công cơ khí;
 
– Quản lý được công tác bảo dưỡng, duy tu máy công cụ, máy CNC
 
– Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng được các ứng dụng văn phòng để soạn thảo các văn bản, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các công việc chuyên môn.
 
– Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đọc và dịch được các văn bản kỹ thuật, viết báo cáo và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, chất lượng, bằng tiếng anh trong lĩnh vực cơ khí.
 
+ Vị trí việc làm
 
– Kỹ thuật viên thiết kế công nghệ gia công cơ khí; lập trình gia công trên máy CNC;
 
– Kỹ sư thiết kế chế tạo máy, tư vấn công nghệ cho các doanh nghiệp cơ khí.
 
– Kỹ thuật viên vận hành máy tiện, phay, hàn để gia công vật liệu.
 
– Kỹ thuật viên tham gia lắp đặt các thiết bị máy móc cơ khí cho các nhà máy, công trình;
 
– Kỹ thuật viên tham gia khai thác hệ thống sản xuất công nghiệp;
 
– Cán bộ phụ trách kỹ thuật của các cơ sở sản xuất hoặc văn phòng đại diện của các hãng sản xuất thiết bị cơ khí;
 
– Có thể đảm nhiệm vị trí:
 
+ Giám đốc sản xuất trong nhà máy cơ khí;
 
+ Trưởng phòng quản lý chất lượng, trưởng phòng kỹ thuật tại các cưo sở sản xuất cơ khí lớn.
 
6. NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG
 
+ Mục tiêu
 
– Sáng tác được các bộ sưu tập thời trang theo ý tưởng, theo chủ đề phù hợp với xu hướng thời trang, nhu cầu của thị trường;
 
– Lựa chọn được các loại nguyên phụ liệu, màu sắc phù hợp với các kiểu trang phục, đối tượng sử dụng;
 
– Thiết kế được mẫu trang phục từ đơn giản đến phức tạp đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật;
 
DSC_0077
– Cắt, may được các loại sản phẩm, bộ sưu tập thời trang theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo định mức thời gian; Kiểm tra được chất lượng sản phẩm thời trang;
 
– Sử dụng được các phần mềm đồ họa ứng dụng, phần mềm thiết kế thời trang;
 
– Sử dụng được máy may 1 kim, 2 kim, vắt sổ, máy thùa khuyết đầu bằng, đính cúc, đính bọ, cữ gá trong sản xuất hàng thời trang;
 
– Quản lý sản xuất và kinh doanh sản phẩm thời trang; tổ chức giới thiệu và trưng bày các bộ sưu tập tại các cửa hàng thời trang;
 
– Trang điểm, chụp hình được bộ sưu tập thời trang;
 
– Xử lý được một số tình huống phức tạp thường xảy ra trong quá trình sáng tác mẫu, thiết kế mẫu, cắt may bộ sưu tập thời trang, quản lý sản xuất hàng thời trang;
 
– Tin học: Soạn thảo được tài liệu kỹ thuật của mã hàng thời trang, soạn bài thuyết trình. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
– Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành thiết kế thời trang; giao tiếp với khách hàng để xử lý các tình huống thông thường trong sản xuất hàng thời trang; viết được các báo cáo, thư điện tử đơn giản liên quan đến chuyên môn. Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
+ Vị trí việc làm
 
– Đảm nhận được các công việc:
 
+ Thiết kế ý tưởng;
 
+ Thiết kế mẫu;
 
+ May mẫu;
 
+ Mở cửa hàng thời trang;
 
+ Quản lý sản xuất hàng thời trang;
 
+ Tư vấn, bán hàng thời trang;
 
+ Stylist;
 
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng thời trang;
 
+ Trưng bày sản phẩm may mặc tại cửa hàng thời trang.
 
– Có thể làm được các công việc:
 
+ Kết hợp với các bộ phận tổ chức trình diễn thời trang;
 
+ Làm bộ sưu tập hình ảnh (fashion catalogue);
 
+ Quản lý thương hiệu thời trang;
 
+ Kinh doanh thời trang;
 
+ Nghiên cứu xu hướng thời trang.

Liên kết website