Giới thiệu các ngành nghề


 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Thời gian đào tạo: 4 nămNganhnghe1

Mục tiêu:

– Làm được các công việc chuẩn bị sản xuất như: Thiết kế mẫu mỏng, thiết kế chuyển cỡ, thiết kế mẫu hướng dẫn sản xuất, mẫu dưỡng, giác sơ đồ, xây dựng định mức nguyên phụ liệu, thiết kế dây chuyền, thiết kế mặt bằng công nghệ hợp lý theo điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của doanh nghiệp, kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất may công nghiệp;

– Tổ chức, triển khai, điều hành sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm; tham gia triển khai sản xuất tinh gọn (Lean) có hiệu quả trong các phân xưởng sản xuất, các cơ sở kinh doanh và các cơ sở đào tạo;

– Sử dụng thành thạo  máy may 1 kim, 2 kim, vắt sổ;máy thùa khuyết đầu bằng, đính cúc, đính bọ trong dây chuyền may công nghiệp;

– May được các loại sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo định mức thời gian; xây dựng được báo cáo đánh giá tác động của quy trình may đến sản xuất hàng loạt;

– Xử lý được một số tình huống phức tạp thường xảy ra trong quá trình chuẩn bị sản xuất, triển khai,điều hành sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩmtrong sản xuất may công nghiệp;

– Bồi dưỡng nghề cho công nhân;

– Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Vị trí làm việc:

– Chuyên viên làm mẫu rập, giác sơ đồ, soạn thảo tài liệu kỹ thuật, làm định mức nguyên phụ liệu, làm bảng màu nguyên phụ liệu, lập bảng thiết kế dây chuyền, may mẫu, rải chuyền, cân bằng chuyền, thiết kế mặt bằng nhà máy may công  nghiệp, cải tiến thao tác, cải tiến công nghệ, thiết kế và chế tạo dưỡng;

– Làm trực tiếp tại công đoạn may và hoàn thiện và hoàn thiện trong sản phẩm may công nghiệp;

– Chuyên kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu, cắt, may, hoàn thiện sản phẩm trong sản xuất may công nghiệp;

– Chuyền trưởng, trưởng ca tại các doanh nghiệp may trong nước và các hãng may nước ngoài.

* Có thể đảm nhiệm các công việc:

– Quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng quản lý chất lượng  tại các doanh nghiệp may;

– Chuyên viên Lean, đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng quản lý chất lượng  tại các doanh nghiệp may;

————————————————————————————————————————-

2. NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆPqlcn3

Thời gian đào tạo: 4 năm

+ Mục tiêu:

– Tổ chức và quản lý công nghệ, quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng  trong doanh nghiệp công nghiệp;

– Xây dựng kế hoạch sản xuất, cân đối vật tư, tổ chức quá trình sản xuất tại doanh nghiệp;

– Phân tích được quy trình quản lý sản xuất, quản trị doanh nghiệp làm cơ sở tư vấn, ra các quyết định cải tiến, điều chỉnh nhằm tối ưu hoá hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp;

– Tư vấn để ra các quyết định đầu tư; quyết định huy động vốn; quyết định phân phối lợi nhuận; quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp;

– Vận dụng tư duy phản biện, khả năng suy luận, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và sử dụng hiệu quả các biện pháp định lượng cho sự phát triển sự nghiệp của người học;

– Về tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và mô đun sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Về tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Vị trí việc làm:

-Cán bộ quản lý công nghệ, thiết bị;

-Cán bộ quản lý đơn hàng (Merchandiser);

-Cán bộ quản lý kế hoạch sản xuất:

-Cán bộ quản lý xuất nhập khẩu;

-Cán bộ quản lý nhân sự;

-Cán bộ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trong nhà máy công nghiệp;

-Tự tổ chức kinh doanh và điều hành doanh nghiệp độc lập.

—————————————————————————————————————————

3. NGÀNH CÔNG NGHỆ SỢI, DỆTimages

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu :

– Vận hành, bảo trì và quản lý trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất sợi, dệt;

– Lựa chọn nguyên liệu, bán thành phẩm, thiết kế được các đơn công nghệ gia công các loại sản phẩm trên từng thiết bị của dây chuyền sản xuất sợi, dệt;

– Xây dựng được tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng, định mức sản xuất ( thiết bị, lao động ) cho các dây chuyền; Hướng dẫn kỹ thuật các công đoạn trong quá trình sản xuất sợi, dệt thoi, dệt kim;

– Thực hiện được các thí nghiệm trước, trong quá trình sản xuất để xác định và điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm; Kiểm soát được các thông số kỹ thuật, chất lượng của quá trình công nghệ và thiết bị kéo sợi, dệt vải;

– Nghiên cứu công nghệ mới, triển khai các sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến công nghệ, chất lượng sản phẩm;

– Quản lý kỹ thuật thí nghiệm, quản lý chất lượng trong nhà máy sợi, dệt;

– Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất trong dây chuyền kéo sợi, dệt thoi, dệt kim;

– Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng được các ứng dụng văn phòng để soạn thảo các văn bản, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các công việc chuyên môn.

– Tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đọc và dịch được các văn bản kỹ thuật, viết báo cáo và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, chất lượng, bằng tiếng anh.

+ Vị trí làm việc:

-Cán bộ kỹ thuật làm các công việc như: xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm tại các công ty thương mại kinh doanh các mặt hàng sợi, dệt;

-Phụ trách được hệ thống điều không thông gió;

-Phụ trách phòng thí nghiệm chuyên ngành sợi, dệt;

-Tổ trưởng sản xuất; trưởng ca sản xuất, quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật; Trưởng phòng chất lượng tại các doanh nghiệp sợi, dệt;

-Làm việc tại các công đoạn trên dây chuyền sản xuất sợi, dệt vải;

-Giảng dạy tại các các cơ sở đào tạo nghề sợi, dệt; Nghiên cứu viêntại các viện nghiên cứu chuyên ngành.

4. NGÀNH CƠ KHÍ MAY (CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ)

+ Mục tiêu

– Sửa chữa được các thiết bị trong công nghiệp may như: Máy 1 kim, máy 2kim, máy vắt sổ, máy thùa bằng, máy đính; Đề ra được các giải pháp khắc phục các sự cố trong quá trình sản xuất của các loại thiết bị trên;

– Vận hànhđược một số thiết bị phụ trợ may: hệ thống lò hơi, bàn là hơi, máy thêu;

– Vận hành thành thạo một số thiết bị may kỹ thuật số: 1kim điện tử, hai kim điện tử, đính bọ điện tử;

– Thiết kế chế tạo được một số loại dưỡng, cữ gá nhằm tăng năng xuất chất lượng sản phẩm may mặc;

– Thiết kế lắp đặt được thiết bị phù hợp với không gian mặt bằng của nhà máy may;

– Xử lý được một số sự cố phát sinh trong hệ thống khí nén của thiết bị trong nhà máy may;

– Quản lý công tác duy tu, bảo trì thiết bị trong nhà máy may;

– Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng được các ứng dụng văn phòng để soạn thảo các văn bản, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các công việc chuyên môn.

– Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đọc và dịch được các văn bản kỹ thuật, viết báo cáo và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, chất lượng, bằng tiếng anh trong lĩnh vực cơ khí.

+ Vị trí việc làm

– Kỹ sư bảo trì, sửa chữa, lắp rápthiết bị may công nghiệp.

– Chuyên viên cải tiến kỹ thuật cơ điện, chế tạo cữ, gá tại các doanh nghiệp may công nghiệp;

– Chuyên viên, hoặc trưởng nhóm tư vấn về đầu tư trang thiết bị công nghệ trong ban quản lý dự án phát triển các cơ sở sản xuất hàng may mặc;

– Cán bộ làm việc trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật về thiết bị may;

– Có thể đảm nhiệm các vị trí trưởng, phó phòng quản lý thiết bị.

5. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
+ Mục tiêu

– Thiết kế đượcqui trình công nghệ gia công chế tạo một số chi tiết máy điển hình;

– Thiết kế được một số đồ gá gia công cơ khí điển hình cho các máy gia công cơ khí như: máy tiện, máy phay, máy bào;

– Vận hành được các thiết bị gia công cơ khí để chế tạo các chi tiết điển hình;

– Vận dụng sáng tạo được các phần mềm CAD/CAM để hỗ trợ quá trình thiết kế gia công cơ khí;

– Lập trình, gia công được một số chi tiết trên máy CNC;

– Kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm gia công cơ khí;

– Quản lý được công tác bảo dưỡng, duy tu máy công cụ, máy CNC

– Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng được các ứng dụng văn phòng để soạn thảo các văn bản, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các công việc chuyên môn.

– Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đọc và dịch được các văn bản kỹ thuật, viết báo cáo và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, chất lượng, bằng tiếng anh trong lĩnh vực cơ khí.

+ Vị trí việc làm
– Kỹ thuật viên thiết kế công nghệ gia công cơ khí; lập trình gia công trên máy CNC;

– Kỹ sư thiết kế chế tạo máy, tư vấn công nghệ cho các doanh nghiệp cơ khí.

– Kỹ thuật viên vận hành máy tiện, phay, hàn để gia công vật liệu.

– Kỹ thuật viên tham gia lắp đặt các thiết bị máy móc cơ khí cho các nhà máy, công trình;

– Kỹ thuật viên tham gia khai thác hệ thống sản xuất công nghiệp;

– Cán bộ phụ trách kỹ thuật của các cơ sở sản xuất hoặc văn phòng đại diện của các hãng sản xuất thiết bị cơ khí;

– Có thể đảm nhiệm vị trí:

+ Giám đốc sản xuất trong nhà máy cơ khí;

+ Trưởng phòng quản lý chất lượng, trưởng phòng kỹ thuật tại các cưo sở sản xuất cơ khí lớn.

6. NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

+Mục tiêu

– Sáng tác được các bộ sưu tập thời trang theo ý tưởng, theo chủ đề phù hợp với xu hướng thời trang, nhu cầu của thị trường;

– Lựa chọn được các loại nguyên phụ liệu, màu sắc phù hợp với các kiểu trang phục, đối tượng sử dụng;

– Thiết kế được mẫu trang phục từ đơn giản đến phức tạp đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật;

DSC_0077

– Cắt, may được các loại sản phẩm, bộ sưu tập thời trang theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo định mức thời gian; Kiểm tra được chất lượng sản phẩm thời trang;

– Sử dụng được các phần mềm đồ họa ứng dụng, phần mềm thiết kế thời trang;

– Sử dụng được máy may 1 kim, 2 kim, vắt sổ, máy thùa khuyết đầu bằng, đính cúc, đính bọ, cữ gá trong sản xuất hàng thời trang;

– Quản lý sản xuất và kinh doanh sản phẩm thời trang; tổ chức giới thiệu và trưng bày các bộ sưu tập tại các cửa hàng thời trang;

– Trang điểm, chụp hình được bộ sưu tập thời trang;

– Xử lý được một số tình huống phức tạp thường xảy ra trong quá trình sáng tác mẫu, thiết kế mẫu, cắt may bộ sưu tập thời trang, quản lý sản xuất hàng thời trang;

– Tin học: Soạn thảo được tài liệu kỹ thuật của mã hàng thời trang, soạn bài thuyết trình. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành thiết kế thời trang; giao tiếp với khách hàng để xử lý các tình huống thông thường trong sản xuất hàng thời trang; viết được các báo cáo, thư điện tử đơn giản liên quan đến chuyên môn. Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+Vị trí việc làm
– Đảm nhận được các công việc:

+ Thiết kế ý tưởng;

+ Thiết kế mẫu;

+ May mẫu;

+ Mở cửa hàng thời trang;

+ Quản lý sản xuất hàng thời trang;

+ Tư vấn, bán hàng thời trang;

+ Stylist;

+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng thời trang;

+ Trưng bày sản phẩm may mặc tại cửa hàng thời trang.

– Có thể làm được các công việc:

+ Kết hợp với các bộ phận tổ chức trình diễn thời trang;

+ Làm bộ sưu tập hình ảnh (fashion catalogue);

+ Quản lý thương hiệu thời trang;

+ Kinh doanh thời trang;

+ Nghiên cứu xu hướng thời trang.

—————————————————————————————————————————

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

+ Thời gian đào tạo: 3 năm                                                   a1-1

+ Mục tiêu: Sau khi học xong chương trình này, người học

làm được:

-Chuẩn bị kỹ thuật cho triển khai sản xuất tại doanh nghiệp may

công nghiệp;

-Thiết kế và thực hành cắt may được các kiểu trang phục.

-Quản lý điều hành sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm tại

các doanh nghiệp may; tự thành lập doanh nghiệp.

+ Vị trí việc làm:

-Giám đốc nhà máy thành viên, Cán bộ phòng kỹ thuật, tổ trưởng

sản xuất, trưởng ca sản xuất, chủ doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc.

-Thu nhập hiện tại của sinh viên sau khi làm việc 3 tháng là từ 6 triệu

trở lên, sinh viên có trình độ bằng 2 ngành Tiếng Anh hoặc TOEFL 450

trở lên có thu nhập là 10 triệu/tháng.

2. NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

+Thời gian đào tạo: 3 năm                                       a2-1

+Mục tiêu : Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Tạo mốt thời trang, dự đoán xu hướng phát triển thời trang trong tương lai;

-Thiết lập quy trình sản xuất sản phẩm thời trang;

-Sáng tác mẫu thời trang bằng các phần mềm thiết kế thời trang chuyên nghiệp;

-Làm được mẫu rập cho các sản phẩm thời trang;

-Cắt may thành thạo các loại trang phục thời trang;

-Tự thành lập doanh nghiệp kinh doanh hàng thời trang;

+Vị trí việc làm:

-Kỹ thuật viên thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu, chủ doanh nghiệp kinh doanh hàng thời trang.

-Thu nhập hiện tại của sinh viên sau khi làm việc 3 tháng là từ 6 triệu trở lên, sinh viên có trình độ bằng 2 ngành Tiếng Anh hoặc TOEFL 450 trở lên có thu nhập là 10 triệu/tháng.

3. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

+Thời gian đào tạo: 3 năm                                                         a3

+Mục tiêu : Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Thiết kế chế tạo cơ khí và chuyển giao công nghệ;

-Tổ chức quản lý dây chuyền sản xuất chế tạo sản phẩm cơ khí;

-Vận hành bảo trì các thiết bị công nghệ;

+Vị trí việc làm: Kỹ thuật viên thiết kế các chi tiết cơ khí, thiết kế công nghệ gia công cơ khí, quản lý thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, vận hành thiết bị cơ khí.

4. NGÀNH CÔNG NGHỆ SỢI, DỆT

+Thời gian đào tạo: 3 năm                                                                 a7-300x166

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Tính toán công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng, định mức sản xuất cho thiết bị và dây chuyền sản xuất;

-Thiết kế sản phẩm, thiết kế dây chuyền, bố trí mặt bằng nhà xưởng;

-Triển khai dây chuyền sản xuất các loại sản phẩm theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sản phẩm;

-Tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trong  nhà máy sản xuất sợi, dệt;

-Xác định được một số nguyên nhân, sửa chữa một số hư hỏng của các thiết bị kéo sợi, dệt vải trong quá trình sản xuất;

+Vị trí làm việc: Kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca, quản lý chất lượng sản phẩm tại các nhà máy sợi, dệt. Làm việc tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành, văn phòng thương mại, doanh nghiệp có liên quan đến ngành sợi, dệt.

5. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

+Thời gian đào tạo: 3 năm                                                                    a11

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Tham gia chế tạo thiết bị điện và chuyển giao công nghệ;

-Tham gia thiết kế hệ thống điều khiển dây chuyền công nghệ;

-Tổ chức, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện – tự động hoá;

+Vị trí việc làm: chuyên viên quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện và máy điện trong doanh nghiệp.

—————————————————————————————————————————

CAO ĐẲNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. NGHỀ MAY THỜI TRANG

+Thời gian đào tạo: 3 năm                                                                            a19-1-300x198

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Làm việc ở tất cả các vị trí trong dây chuyền may;

-Đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, chuyền trưởng;

-May mẫu kỹ thuật cho các sản phẩm từ đơn giản đến cao cấp;

-Thiết kế và cắt may các sản phẩm quần áo thời trang;

-Thực hiện các công việc chuẩn bị sản xuất cho mã hàng mới;

-Quản lý, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm;

-Có tay nghề may bậc 4/6 với cao đẳng và 3/6 với trung cấp;

2. NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY

+Thời gian đào tạo: 3 năm                                                                      a20-300x168

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Sửa chữa được các thiết bị may thông thường và điện tử như máy 1 kim, 2 kim, vắt sổ, thùa, đính, kansai…..

-Tổ chức quản lý thiết bị may và đánh giá hiệu quả thiết bị may trong doanh nghiệp;

-Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành cơ khí sửa chữa thiết bị may;

3. NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

+Thời gian đào tạo: 3 năm                                                                                      a21

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Thiết kế, lắp đặt và sửa chữa được toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và xí nghiệp phù hợp với đặc điểm sản xuất và nhu cầu sử dụng. Có tay nghề điện bậc 4/7 ;

-Thiết kế, đấu và sửa chữa được các mạch đo lường với cao đẳng và 3/7 với trung cấp. điện, các mạch điện điều khiển động cơ, các mạch điện bảo vệ, mạch điện của các máy công cụ cơ bản;

-Đấu nối và lắp đặt hoàn thiện các dạng tủ điện;

-Quấn mới và sửa chữa được các dạng máy điện;

-Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ, thiết kế hệ thống điện;

4. NGHỀ THIẾT KẾ THỜI TRANG

+Thời gian đào tạo: 3 năm                                                                                             a22-300x198

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Làm thành thạo các loại mẫu rập;

-Cắt may thành thạo các bộ sưu tập thời trang;

-Biết sử dụng một số phần mềm sáng tác mẫu;

 

—————————————————————————————————————————

ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

I. Chương trình đào tạo chuyển giao Công nghệ sản xuất tinh gọn (Lean) – 3 tháng

II. Chương trình đào tạo Giám đốc nhà máy thành viên

1. Giám đốc Doanh nghiệp may (1 tháng, 3 tháng)

2. Giám đốc doanh nghiệp sợi (1 tháng, 3 tháng)

3. Giám đốc doanh nghiệp dệt (1 tháng, 3 tháng)

III. Chương trình đào tạo merchandiser

IV. Chương trình đào tạo Quản lý chất lượng ngành may

V. Chương trình đào tạo tổ trưởng, chuyền trưởng sản xuất

1. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý cho tổ trưởng sản xuất (2 tuần)

2. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý và kỹ năng kỹ thuật cho tổ trưởng sản xuất (1 tháng)

3. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý kỹ thuật, chất lượng, năng suất cho tổ trưởng sản xuất (3 tháng)

4. Chương trình đào tạo tổ trưởng sản xuất theo chuyên đề

4.1 Tính lương sản phẩm trong ngành may

4.2 Quản lý nguồn nhân lực trong dây chuyền may

4.3 Biện pháp tăng năng suất lao động trong dây chuyền may

4.4 Văn hoá doanh nghiệp

VI. Chương trình đào tạo thiết kế thời trang

1. Kỹ thuật viên Thiết kế thời trang (3 tháng, 6 tháng) Liên kết với Harrow College –Vương quốc Anh

2. Phương pháp thiết kế sản phẩm trên manơcanh

3. Phương pháp thiết kế sản phẩm cao cấp: áo dài, Veston, Mangtô

4. Thiết kế đồng phục học sinh, công sở

5. Thời trang quần âu, sơ mi nam

6. Thời trang nữ

7. Phương pháp sáng tác mẫu thời trang

8. Phương pháp thiết kế thời trang trên phần mềm 2D, 3D

9. Phương pháp làm mẫu rập cho các trang phục thời trang

VII. Các chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp may

1. Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật cho đối tượng đã có tay nghề may bậc 4/6 (3 tháng)

2. Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật cho đối tượng đã có tay nghề may bậc 3/6 (6 tháng)

3. Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật theo chuyên đề

3.1 Giác sơ đồ

3.2 Thiết kế mẫu mỏng và nhảy cỡ

3.3 Viết tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm

3.4 Thiết kế dây chuyền may và triển khai sản xuất trên dây chuyền may

3.5 May mẫu đối

3.6 Đào tạo nhân viên KCS

3.7 Thiết kế mẫu dưỡng và mẫu làm dấu

3.8 Phương pháp thiết kế mẫu công nghiệp

VIII. Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề hệ chính quy phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp

Đào tạo nghề may thời trang, sửa chữa thiết bị may theo phương thức 18 tháng học tại trường, 18 tháng thực tập tại doanh nghiệp.

IX. Chương trình đào tạo tin học ứng dụng

1. Giác sơ đồ trên máy tính

2. Thiết kế mẫu mỏng trên máy tính

3. Thiết kế thời trang trên máy tính

4. Chế thử sản phẩm trên máy tính

5. Kế toán máy

X. Các chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất may

1. Công nhân kỹ thuật may 3 tháng (bàn giao đồng bộ nhân lực của một dây chuyền sản xuất may cho doanh nghiệp bao gồm tổ trưởng, tổ phó, KCS, đội ngũ công nhân…)

2. Công nhân kỹ thuật may 6 tháng (bàn giao đồng bộ nhân lực của một dây chuyền sản xuất may cho doanh nghiệp bao gồm tổ trưởng, tổ phó, KCS, đội ngũ công nhân…)

XI. Chương trình đào tạo tiếng anh chuyên ngành

1. Tiếng anh chuyên ngành may

2. Tiếng anh chuyên ngành sửa chữa thiết bị may

3. Tiếng anh chuyên ngành kinh tế

4. Tiếng Anh chuyên ngành thời trang

XII. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may

1. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may 1 kim, 2 kim, vắt sổ, thùa đầu bằng (3 tháng)

2. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may 1 kim, 2 kim, vắt sổ, thùa đầu bằng, thùa đầu tròn đính cúc, di bọ (6 tháng)

3. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may theo chuyên đề:

3.1.Chương trình đào tạo sửa chữa máy đính bọ.

3.2.Chương trình đào tạo sửa chữa máy vắt sổ

3.3.Chương trình đào tạo sửa chữa máy thùa đầu bằng

3.4.Chương trình đào tạo sửa chữa máy thùa đầu tròn

3.5.Chương trình đào tạo vận hành, xử lý sự cố, lập trình đường may các máy 1 kim điện tử, 2 kim điện tử, thùa điện tử, thùa đầu tròn điện tử, đính bọ điện tử

3.6.Chương trình chế tạo cữ, gá.

XIII. Tổ chức thi nâng bậc thợ từ bậc 1 lên bậc 6 cho công nhân cắt, may, hoàn thiện

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |