Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

Đăng ngày : 27/01/2017 6:21:39 PM

Ngày 25/01/2017, Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai quán triệt học tập Nghị Quyết Trung ương lần thứ 4, Kết luận 09 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Hiệp-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng Bộ, cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ nhà trường.

2017_tongketcongtacdang1

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như: hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo chính quy trình  độ đại học khóa 1, đào  tạo 1339 cán bộ cho các doanh nghiệp theo đơn đặt hàng,  hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh kết hợp với học tập… phát huy vai trò của các cấp ủy và đảng viên trong việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng  cũng được thực hiện tốt như: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, học sinh sinh viên trong toàn đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại Đảng bộ.

Năm 2017, Đảng bộ nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

2017_tongketcongtacdang2

Đ/c Hoàng Xuân Hiệp-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho đồng chí Nguyễn Viết Hiếu

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng Bộ nhà trường đã tổ chức trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng của Ủy Ban kiểm tra Trung ương cho đồng chí Nguyễn Viết Hiếu-đảng ủy viên, ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Nhà trường.

2017_tongketcongtacdang3

Đ/ c Hoàng Xuân Hiệp-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởngtruyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Hiệp-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã quán triệt  Nghị Quyết Trung ương lần thứ 4, 5, 6 và Kết luận 09 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII tới toàn đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí nhấn mạnh 03 vấn đề chính gồm:

Thứ nhất, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nôi bộ.

Thứ hai, Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ ba, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Trong quá trình quán triệt các Nghị quyết nêu trên, đồng chí Bí Thư Đảng ủy đã nêu những vấn đề cụ thể để áp dụng các Nghị quyết vào điều kiện cụ thể của Trường, qua đó giúp các đảng viên trong đảng  bộ ý thức được tầm quan trọng của các Nghị quyết đối với quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong thời kỳ tự chủ và Hội nhập quốc tế.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai quán triệt học tập Nghị Quyết Trung ương lần thứ 4, Kết luận 09 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII đã kết thúc tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa rất quan trọng để mỗi đảng viên, giảng viên, học sinh sinh viên nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra góp phần vào sự phát triển bền vững của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

2017_tongketcongtacdang

Đ/c Nguyễn Văn Đức công bố Quyết định khen thưởng cho Chi bộ, đảng viên trong năm 2016.

2017_tongketcongtacdang4

HL

 

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |