Hội nghị về tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày : 02/11/2015 8:52:08 AM

Ngày 28/10/2015, trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác tài chính giai đoạn 2016-2020.

a3

Hội thảo được tổ chức nhằm huy động trí tuệ của toàn trường, đề xuất các giải pháp hữu hiệu bù đắp nguồn kinh phí khi Nhà trường phải tự chủ tài chính vào năm 2016.

a1TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường khái quát bức tranh tổng thể về mặt tài chính của nhà trường trong giai đoạn 2016-2020, nhấn mạnh việc phải tìm ra các giải pháp để nhà trường thực sự tự chủ về mặt tài chính, đảm bảo sự ổn định của nhà trường trong giai đoạn tới.

a2Đ/c Nguyễn Văn Anh – Kế toán trưởng trình bày dự toán thu chi của nhà trường năm 2014

Cũng tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Anh – Kế toán trưởng đã trình bày dự toán thu chi cho hoạt động sự nghiệp của nhà trường trong năm 2014 và đề xuất một số giải pháp về tự chủ tài chính trong giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận, ý kiến đóng góp của các đơn vị trong đó tập trung vào các vấn đề như bồi dưỡng giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh; phát triển các chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp như các chương trình đào tạo giám đốc xí nghiệp dệt may, chương trình quản lý chất lượng doanh nghiệp dệt may, chương trình đào tạo cán bộ quản lý đơn hàng cho ngành dệt may; triển khai các dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ; ứng dụng, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm thời trang nhằm cung cấp cho thị trường theo phương thức ODM.

Kết thúc Hội nghị, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận các nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn tới để tự chủ tài chính như sau:

1. Làm tốt công tác tuyển sinh đại học từ năm học 2015 – 2016, đây là cơ sở để mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó củng cố vững chắc nguồn thu từ học phí.

2. Xây dựng lộ trình tăng học phí chính quy phù hợp trên cơ sở quy định của Chính phủ với phương châm đảm bảo cạnh tranh nhưng trên nguyên tắc lấy thu bù chi.

3. Tập trung khai thác thị trường đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp với phương châm tập trung đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đáp ứng ngay với yêu cầu tại doanh nghiệp.

4. Chủ động xây dựng các cơ chế tài chính nhằm khuyến khích giảng viên, cán bộ công nhân viên chủ động nâng cao chất lượng công tác đào tạo chính quy và ngắn hạn.

5. Đẩy mạnh việc gắn sản xuất với học tập bằng các giải pháp nhận các sản phẩm từ thị trường hoặc thiết kế sản phẩm để học tập nhưng có thể thương mại hóa tại thị trường nội địa.

6. Chủ động tích cực tham gia các hoạt động dịch vụ công, đấu thầu các hoạt động dịch vụ đặt hàng phù hợp hoạt động nhà trường.

7. Thực hiện tốt chế độ chi tiêu nội bộ, tiết kiệm trong việc sử dụng điện nước, vật tư, điện thoại, sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà trường, thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra duy tu bảo dưỡng tài sản nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản.

8. Nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm trong sử dụng lao động, cơ cấu lại lao động theo hướng hạn chế tối thiểu việc tăng lao động tại các bộ phận phục vụ, dần từng bước nghiên cứu khoán công việc, khoán phần mềm quỹ lương cho các bộ phận.

9. Xây dựng cơ chế thưởng phạt rõ ràng, gắn quyền lợi của các đơn vị với hiệu quả công việc được giao.

10. Đẩy mạnh các nguồn thu từ trung tâm sản xuất dịch vụ: Nâng cao doanh thu, năng suất lao động, hiệu quả công tác sản xuất, kết hợp hiệu quả giữa công tác đào tạo và sản xuất nhằm hỗ trợ công tác phát triển nhà trường.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

a5Th.S Phùng Thị Hạnh- Trưởng Phòng Đào tạo tham luận tại Hội nghị

a6Th.S Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng Khoa Công nghệ may tham luận tại Hội nghị

a7Th.S Nguyễn Thị Kha – Giám đốc Trung tâm THM tham luận tại Hội nghị

a4Th.S Bùi Thị Thu – Phó trưởng Khoa Cơ Điện tham luận tại Hội nghị

HL

 ban ban ghe da gia re

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |