Mẫu phiếu tham gia ngày hội việc làm 2015

Đăng ngày : 20/05/2015 1:35:41 PM

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia “Ngày hội việc làm năm 2015”

 

Kính gửi: …………………………………………………………………..

 

Tên Doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………….

Các đơn vị thành viên (nếu có): tên và địa chỉ …………………………………………………………………………

Quy mô Doanh nghiệp:………………………………..Mức thu nhập bình quân:…………………………………

Sản phẩm chính:………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:………………………………………..Chức vụ:………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………….Fax: ……………………………………………………………………..

Người liên lạc với BTC : …………………………………………Chức vụ: ……………………………………………

Số điện thoại đi động:…………………………………………….  Email:………………………………………………

Căn cứ Thư mời của Ban tổ chức Ngày hội việc làm năm 2015”,  đơn vị chúng tôi

đăng ký tham gia nội dung như sau:

1/ Số lượng đăng ký bàn tư vấn tuyển dụng:………………………………………………………………….

2/ Tổng hợp tuyển dụng lao động của Doanh nghiệp.

TT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ghi chú
 sadasd  sdfgdsgdfsgdf  gfhgfhgf  jghjghjgh
 dfgdfsgdfs  fdgdfshfgh  gfhfgdhgfdh  gfhgfhgfdhgf
 fgdhfdhdfhdf  gfhđf  jgfjdg  giulioyl

3/ Số lượng thành viên đoàn tư vấn tuyển dụng của Doanh nghiệp:………………………………..

4/ Ý kiến đề xuất: ………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với Ban tổ chức Ngày hội việc làm năm 2015 thực hiện tốt các nội dung, quy định do Ban tổ chức đề ra.

                                                                                               ……….., ngày…….tháng…..năm 2015

Ghi chú: Đề nghị đơn vị gửi phiếu đăng ký trước ngày 25/5/2015 theo địa chỉ Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp – Dệt May Thời trang Hà Nội hoặc email phongdaotao@hict.edu.vn/ or lanntn@hict.edu.vn 

Thủ trưởng đơn vị đăng ký tham gia

(Ký tên đóng dấu)

 ban ban ghe da gia re

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |