Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học

Đăng ngày : 28/12/2015 3:46:00 PM

Ngày 16/12/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2016.

a1

Ảnh minh họa

Theo nội dung thông tư, khối ngành đào tạo trong các trường được phân loại như sau:

Khối ngành Mã lĩnh vực cấp 2                       Tên lĩnh vực
I 4214 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
5114
5214
6014
6214
II 4221 Nghệ thuật
5121
5221
6021
6221
III 4234 Kinh doanh và quản lý
5134
5234
6034
6234
4238 Pháp luật
5138
5238
6038
6238
IV 4242 Khoa học sự sống
5142
5242
6042
6242
4244 Khoa học tự nhiên
5144
5244
6044
6244
V 4246 Toán và thống kê
5146
5246
6046
6246
4248 Máy tính và công nghệ thông tin
5148
5248
6048
6248
4251 Công nghệ kỹ thuật
5151
5251
6051
6251
4252 Kỹ thuật
5152
5252
6052
6252
4254 Sản xuất và chế biến
5154
5254
6054
6254
4258 Kiến trúc và xây dựng
5158
5258
6058
6258
4262 Nông lâm và thủy sản
5162
5262
6062
6262
4264 Thú y
5164
5264
6064
6264
VI 4272 Sức khỏe
5172
5272
6072
6272
VII 4222 Nhân văn
5122
5222
6022
6222
4231 Khoa học xã hội và hành vi
5131
5231
6031
6231
4232 Báo chí và thông tin
5132
5232
6032
6232
4276 Dịch vụ xã hội
5176
5276
6076
6276
4281 Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cánhân
5181
5281
6081
6281
4284 Dịch vụ vận tải
5184
5284
6084
6284
4285 Môi trường và bảo vệ môi trường
5185
5285
6085
6285
4286 An ninh, quốc phòng
5186
5286
6086
6286

Cũng theo nội dung Thông tư, các cơ sở giáo dục đại học xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải đáp ứng 3 tiêu chí sau:

Tiêu chí 1, số sinh viên chính quy/1 giảng viên quy đổi cho khối ngành không được vượt quá 25 đối với khối ngành I, III, VII; không vượt quá 20 SV/1 GV với khối ngành IV, V; không quá 15 SV/1 GV với khối ngành VI và không hơn 10 SV/1 GV cho khối ngành II.

Tiêu chí 2, diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo  thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục ĐH không thấp hơn 2,5m2/1 SV chính quy. Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo gồm hội trường, giảng đường, phòng học các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hanh, xưởng thực tập, nhà tập đa năng.

Tiêu chí 3, quy mô SV không quá 8.000 người đối với các cơ sở giáo dục ĐH thuộc khối ngành VI, tương tự không vượt 5.000 cho khối ngành II và không hơn 15.000 với các khối ngành còn lại. Đối với ĐH quốc gia và ĐH vùng, quy mô SV chính quy tối đa được xác định theo các trường thành viên. Những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ xem xét và quyết định với từng trường hợp cụ thể.

Thông tư cũng quy định rõ các cơ sở giáo dục đại học không được đào tạo cao đẳng, trung cấp trừ các trường ĐH thuộc khối ngành II và các cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương không có cơ sở đào tạo CĐ, trung cấp khối ngành I. Các cơ sở giáo dục ĐH đang đào tạo CĐ mỗi năm phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng ít nhất 30% so với chỉ tiêu năm 2015 để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2020. Cơ sở giáo dục ĐH đang đào tạo TC phải dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017.

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy được xác định không quá 15% chỉ tiêu chính quy đối với khối ngành VI; không quá 20% chỉ tiêu chính quy đối với các khối ngành khác.Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học; liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; văn bằng hai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học được xác định không quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên chính quy đã xác định của cơ sở giáo dục đại học.

Việc giao nhiệm vụ đào tạo để nâng chuẩn giáo viên, nâng cao trình độ cán bộ y tế, đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, nông lâm thủy sản và một số trường hơp đặc biệt khác sẽ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét quyết định.

Ngoài ra Bộ GD&ĐT cũng quy định cụ thể việc xác định chỉ tiêu theo hình thức học từ xa, tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tối đa và quy trình đăng kí, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh.

Hàng năm, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra việc xác định chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh ở nhiều khối ngành, vi phạm nhiều tiêu chí, có hành vi tái phạm, sẽ bị xem xét tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hoặc đình chỉ tuyển sinh. Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tuyển sinh vượt so với chỉ tiêu Bộ GD-ĐT đã thông báo thì số lượng chỉ tiêu tuyển vượt sẽ bị khấu trừ vào chi tiêu tuyển sinh năm sau của trường và nhà trường sẽ bị xử phạt hành chính. Cá nhân thực hiện tuyển sinh vượt so với chỉ tiêu đã thông báo sẽ bị xử lý kỷ luật theo tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành.

Các cơ sở giáo dục đại học phải có trách nhiệm đảm bảo trung thực, chính xác của các số liệu về giảng viên, về cơ sở vật chất trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Cung cấp đầy đủ thông tin khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác minh chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký. Báo cáo kết quả tuyển sinh năm trước và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm sau đúng thời gian quy định.

                                                                                                HL

ban ban ghe da gia re

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |