Thông báo điểm thi tốt nghiệp và thời hạn nhận đơn phúc khảo tốt nghiệp

Đăng ngày : 18/07/2017 4:52:05 PM

tbdiemthitotnghiep2017

 

– Điểm thi tốt nghiệp CĐLTTT-K6, CĐTT-K8_Cơ sở ngành xem tại đây

– Điểm thi tốt nghiệp CĐLTTT-K6_Chuyên ngành xem tại đây

– Điểm thi tốt nghiệp CĐNTT-K8_Lý thuyết nghề xem tại đây

– Điểm thi tốt nghiệp CĐNTT-K8_Thực hành nghề xem tại đây

– Điểm thi tốt nghiệp CĐTT-K8_Chuyên ngành xem tại đây

– Điểm thi tốt nghiệp CĐNCK-K8 xem tại đây

– Điểm thi tốt nghiệp TCCK-K26 xem tại đây

* Đơn xin phúc khảo tốt nghiệp tải  tại đây

 

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |