Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học

Ngày đăng: 09:06 - 15/06/2020 Lượt xem: 1.591

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Số:      /TB - ĐHCNDMHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  15 tháng  06 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học

 

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đại học vừa làm vừa học như sau:

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Công nghệ May

40

2. Đối tượng tuyển sinh

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định;

- Đối tượng đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng

3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết năm lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

Các tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp

Môn xét tuyển

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Thời gian, tổ chức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

- Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo: 4 năm, sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.

- Tổ chức đào tạo: Lịch học được bố trí vào buổi tối các ngày trong tuần.

- Văn bằng tốt nghiệp: Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng đại học danh hiệu cử nhân hình thức Vừa làm vừa học, có giá trị pháp lý như bằng cấp của hình thức đào tạo chính quy. Được học tiếp lên các chương trình cao hơn.

5. Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian công bố kết quả trúng tuyển

Từ ngày 1/6/2020

Công bố nhiều đợt cho đến khi hết chỉ tiêu

  

6. Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu hồ sơ xin việc hoặc hồ sơ của trường gồm:

TT

Nội dung

1

Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp ĐH/CĐ

2

Bản sao Bảng điểm ĐH/CĐ (toàn khoá học)

3

Bản sao hợp lệ học bạ THPT

4

Phiếu đăng ký học (Tải tại đây)

5

Giấy xác nhận ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

6

Bản sao Giấy khai sinh

7

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ

7. Địa chỉ nhận hồ sơ  

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông (phòng 108) – Nhà C1 – Trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội, Lệ Chi – Gia Lâm – Hà Nội

-Số điện thoại: 024.36922552; Hotline: 0917.966488;

-Website: hict.edu.vn

-Email: tuyensinhdetmay@hict.edu.vn;

-http://www.facebook.com/tshict

 

Nơi nhận:

- Các Phòng, Khoa/TT;

- Website: hict.edu.vn;

- Lưu: VT, TS &TT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

Nguyễn Thị Thu Hường


Liên kết website