Thông báo tuyển sinh (Đợt bổ sung)

Ngày đăng: 08:13 - 07/08/2018 Lượt xem: 25.096
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI  
   
Số:……./TB-ĐHCNDMHN Hà Nội, ngày  06  tháng  8  năm 2018
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 (Đợt bổ sung)
           
           Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, thông báo tuyển sinh bổ sung đến hết 15/8/2018 như sau:
I. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
II. Ngành đào tạo và phương thức xét tuyển
1.Trình độ đại học
a) Ngành đào tạo

TT Ngành đào tạo
 

ngành
Tổng chỉ tiêu (dự kiến) Dự kiến chỉ tiêu theo phương  thức xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển
Sử dụng kết quả học tập THPT Sử dụng điểm THPTQG
1 Công nghệ May
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất)
7540209 100 50 50 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
2 Công nghệ Sợi, Dệt
(Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)
7540202 25 15 10
3 Quản lý công nghiệp
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệt may; Quản lý đơn hàng dệt may)
7510601 20 10 10
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)
7510201 25 15 10
5 Marketing
(Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang)
7340115 40 25 15
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(Đào tạo các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)
7510301 25 15 10
7 Thiết kế thời trang
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh;Thiết kế kỹ thuật)
7210404 20 10 10 D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
H00:Ngữ văn, Bố cục (vẽ năng khiếu NT1), vẽ Hình họa (vẽ năng khiếu NT2)

b) Phương thức tuyển sinh và điểm nhận đăng ký xét tuyển
*Xét theo điểm thi THPT Quốc gia

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm nhận đăng ký xét tuyển
1 Công nghệ May 7540209 A00, A01, D01, D07 16.50
2 Marketing 7340115 14,00
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 14,00
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 14,00
5 Quản lý công nghiệp 7510601 15,00
6 Công nghệ Sợi, Dệt 7540202 14,00
7 Thiết kế thời trang 7210404 H00,V00, V01,D01 15,00
 
*Xét học bạ THPT

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm nhận đăng ký xét tuyển
1 Công nghệ may 7540209 A00,A01,
D01, D07
22.00
2 Công nghệ sợi, dệt 7540202 18.00
3 Quản lý công nghiệp 7510601 22.00
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 18.00
5 Marketing 7340115 18.00
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 18.00
7 Thiết kế thời trang 7210404 H00,V00, V01,D01 21.50
Ghi chú:
          - Điểm nhận đăng ký xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. 
           - Đối với ngành Thiết kế thời trang, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi vẽ Bố cục (vẽ năng khiếu NT1), vẽ Hình họa (vẽ năng khiếu NT2) hoặc Vẽ mỹ thuật từ các trường đại học khác có tổ chức thi năng khiếu trong năm 2018 để xét tuyển

2.Trình độ Cao đẳng
TT Nghề đào tạo Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển Phương thức xét tuyển
1 Công nghệ may 300 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 Xét kết quả học tập kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12 và điểm thi THPTQG  theo các tổ hợp môn xét tuyển.
 Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT
Ghi chú: Đối với môn Vẽ năng khiếu, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn vẽ Bố cục , vẽ Hình họa, vẽ Mỹ thuật từ các trường đại học, cao đẳng khác có tổ chức thi vẽ năng khiếu trong năm 2018.
2 Sửa chữa thiết bị may 35
3 Thiết kế thời trang 15 D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
V00: Toán, Vật lý, Vẽ năng khiếu
V01:  Toán, Ngữ văn, Vẽ năng khiếu
 
 
III.  Hồ sơ và hình thức nhận đăng ký xét tuyển
1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
a)Theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia

           - Nộp phiếu điểm thi THPT Quốc gia về Trường.
           - Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại đây!)
b) Theo phương thức xét tuyển học bạ THPT
Hồ sơ xét tuyển theo mẫu của Trường hoặc mẫu hồ sơ xin việc gồm:

           - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
           - Bản sao hợp lệ học bạ THPT
           - Bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc bản hợp lệ sao bằng tốt nghiệp THPT
           - Bản sao Giấy khai sinh
           - Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại đây!)
           - Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có)
           - Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển

           +Nộp trực tiếp tại Trường
           + Chuyển phát nhanh qua bưu điện
           Địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội-Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
IV. Thời gian đăng ký xét tuyển: Đến hết 15/8/2018

           Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ phòng Đào tạo
           Điện thoại: 024.36922552; 0917966488; Website: hict.edu.vn;
Email: tuyensinhdetmay@hict.edu.vn; http://www.facebook.com/tshict
 
Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG
- Các khoa/TT;
- Website: hict.edu.vn;
- Lưu: VT, ĐT.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  (Đã ký)
   
  Nguyễn Thị Thu Hường

Liên kết website