Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Đăng ngày : 07/03/2016 11:28:18 AM

Ngày 01/2/2016, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đã kí Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên các trình độ cao đẳng, đại học không chuyên ngữ của trường.

a1

TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CĐM-K8

Đây là yêu cầu bắt buộc sinh viên trình độ cao đẳng, đại học của trường đại học công nghiệp Dệt May Hà Nộiphải đạt được sau khi tốt nghiệp, đảm bảocó đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập;  biến ngoại ngữ trở thành công cụ hữu ích phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nói chung và ngành dệt may nói riêng.

Theo đó, sinh viên theo học Cao đẳng chính quy từ khóa 11 phải đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đạt chứng nhận A2 (tương đương bậc 2 trong khung năng lực 6 bậc Việt Nam), sinh viên đại học từ khóa 1 phải đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đạt chứng nhân B1(tương đương bậc 3 trong khung năng lực 6 bậc Việt Nam). Các sinh viên có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn (do IIG Việt Nam cấp chứng chỉ TOEIC và TOEFL; Hội đồng Anh và IDP cấp chứng chỉ IELTS) sẽ được miễn học, miễn thi và quy đổi điểm tương đương. Tất cả các chứng chỉ quốc tế (bản sao có công chứng) đó phảigửi về phòngĐào tạo trước khi học các học phần Anh văn cơ bản trong chương trình đào tạo chính quy 2 tuần. Cụ thể như sau:

a1

Khung năng lực tiếng Anh quy đổi tương đương

a2

Danh mục chứng chỉ được miễn thi, miễn học và quy đổi điểm tương đương trình độ A1

a3

Danh mục chứng chỉ được miễn thi, miễn học và quy đổi điểm tương đương trình độ A2

a4

Danh mục chứng chỉ được miễn thi, miễn học và quy đổi điểm tương đương trình độ B1.1

           Chuẩn trình độ tiếng Anh của sinh viên khi tốt nghiệp là yêu cầu bắt buộc và không nằm trong chương trình đào tạo chính khóa. Do đó, SV phải chủ động tham gia học tập các chương trình tiếng Anh tăng cường do nhà trường hoặc các cơ sở đào tạo tiếng Anhkhác tổ chức.Đối với trình độ cao đẳng, trong chương trình đào tạo chính quy sinh viên mới chỉ đạt tương đương trình độ A1. Do vậy để đạt chuẩn đầu ra, sinh viên phải  học các chương trình tiếng Anh tăng cường trình độ A2.Đối với trình độ đại học, trong chương trình đào tạo chính quy sinh viên mới chỉ đạt tương đương trình độ A2. Do vậy để đạt chuẩn đầu ra, sinh viên phải học chương trình tiếng Anh tăng cường trình độ B1.

            Để đạt được chuẩn đầu ra đó, Nhà trường, giảng viên, và sinh viên cần phải nỗ lực thực hiện tốt một số nội dung sau:

            Thứ nhất, cần làm cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhận thức sâu sắc: xây dựng và thực hiện chuẩn đầu ra nói chung và chuẩn đầu ra về ngoại ngữ nói riêng là một đòi hỏi tất yếu của thời đại hội nhập quốc tế, đảm bảo cho người sinh viên khi tốt nghiệp đủ sức hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Tuyên truyền về chuẩn đầu ra, ngoài việc phổ biến bằng văn bản, đăng thông tin trên website, nhà trường cần tổ chức cho đội ngũ cố vấn học tập phổ biến đến các lớp sinh viên vào các buổi sinh hoạt lớp; tổ chức hội thảo về chuẩn đầu ra ngoại ngữ để nâng cao nhận thức của sinh viên về sự cần thiết áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ bằng các bài thi quốc tế.

            Thứ hai,xây dựng hệ thống các chương trình tiếng Anh tăng cường và lựa chọn các giáo trình phù hợp; Xây dựng quy trình để triển khai đào tạo các chương trình tiếng anh tăng nhằm giúp SV đạt chuẩn đầu ra theo quy định.

           Thứ ba, tận dụng và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của nhà trường, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

           Thứ tư, đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh theo hướng đổi mới cách thức tổ chức giảng dạy, là phải lấy người học làm trung tâm, cách dạy  phải phù hợp với khả năng tiếp thu và nhu cầu của người học, làm cho người học yêu thích môn học nhằm đảm bảo hiệu quả truyền đạt cao nhất cho người học.

            Thứ năm, lựa chọn các dạng bài thi quốc tế phù hợp để tổ chức thi, đánh giá chuẩn đầu ra và cấp chứng nhận cho sinh viên nhà trường theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo.

            Thứ sáu, Sinh viên nhà trường tích cực, chủ động học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra theo quy định.

            Việc xây dựng, công bố chuẩn đầu ra nói chung và chuẩn đầu ra Tiếng Anh là việc làm có ý nghĩa quan trọng, là một trong những tiêu chí và yêu cầu cần thiết đối với mỗi đơn vị đào tạo đại học trong hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, điều khó khăn hơn nhiều là việc thực hiện chuẩn đầu ra, điều này đòi hỏi sự nỗ lực đổi mới của mỗi sinh viên, mỗi giảng viên và của cả Nhà trường nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho sinh viên, cũng chính là cách duy nhất để khẳng định vị thế và thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

HL

ban ban ghe da gia re

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |