AATCC cập nhật phương pháp thử nghiệm mới cho hoàn tất kháng khuẩn

Ngày đăng: 11:07 - 11/02/2020 Lượt xem: 1.932

AATCC TM100 là một trong những phương pháp thử nghiệm được sử dụng phổ biến nhất để đo hoạt tính kháng khuẩn trên sản phẩm dệt may sau xử lý hoàn tất.

Phương pháp này được phát triển trong những năm 60 và được cập nhật thường xuyên, hiện nay đã được cập nhật để xác định chính xác hơn hiệu suất kháng khuẩn, có tác động đến môi trường ít hơn. Tiêu chuẩn được sửa đổi này cung cấp cho ngành công nghiệp các kết quả kiểm tra hợp lý và đồng bộ hơn.

Nhờ vào sự tận tụy và nỗ lực hợp tác, các thành viên Ban Kháng khuẩn, thuộc Ủy ban AATCC RA31 đã sửa đổi được tiêu chuẩn AATCC TM100. Ủy ban đã xem xét về lịch sử của phương pháp, thực tiễn phổ biến tại nhiều phòng thử nghiệm và dành nhiều thời gian để tìm hiểu các vấn đề của phương pháp thử nghiệm và ảnh hưởng của  các vấn đề này đến sự thay đổi kết quả thử nghiệm từ nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới.

Họ đã sử dụng các  vấn đề thu được để tạo ra một phương pháp mới dựa trên sự sửa đổi từ phương pháp cũ, và hiện nay phương pháp này cung cấp cho ngành công nghiệp các kết quả thử nghiệm hợp lý và đồng bộ hơn. Thành viên Ủy ban, ông Robert Monticello thuộc Hội đồng Kháng khuẩn quốc tế cho biết về những thay đổi “sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các đặc tính kháng khuẩn của các sản phẩm được xử lý khi so sánh trực tiếp với các mẫu không xử lý”.

Tiêu chuẩn được sửa đổi AATCC TM100-2019 này đã loại bỏ  độ biến  thiên trên nhiều bước quan trọng trước đây dẫn đến sự thay đổi trong kết quả thử nghiệm, ngay cả trên chất nền giống hệt nhau.

“Phương pháp được sửa đổi này cùng với các tài liệu tiêu chuẩn khác, sẽ cho phép dự đoán rõ ràng hơn nhiều về hoạt động kháng khuẩn thực tế trên một sản phẩm sau xử lý. Chúng tôi cảm thấy rằng phương pháp kiểm tra được cập nhật này sẽ dẫn đến tính lặp lại tốt hơn trong các phòng thí nghiệm và quan trọng hơn là khả năng tái tạo giữa các phòng thí nghiệm” Ông Monticello đã nhận xét.

Tiêu chuẩn AATCC TM100-2019 hiện có bán sẵn trên trang web AATCC và cũng sẽ được đưa vào tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật AATCC 2020, phát hành vào tháng 1 năm 2020. Các phòng thí nghiệm có thể đánh giá hiệu quả của tiêu chuẩn trên các phương pháp kiểm tra kháng khuẩn bằng cách tham gia vào Chương trình thử nghiệm thành thạo AATCC. Đăng ký tham gia thị sát năm 2020 trong tháng này. Mô-đun kháng khuẩn được phân phối vào tháng Tư.

https://www.innovationintextiles.com/testing-standards/aatcc-updates-test-method-for-antibacterial-finishes/

Người dịch: Nguyễn Thị Hường
Nguồn: Vinatex.com.vn

Các bài viết khác

Tạo ấn tượng cho khẩu trang
03/07/2020
1.135 lượt xem
TỔNG QUAN VỀ ITMA 2019
21/01/2020
1.355 lượt xem
Nhuộm màu cho cotton
22/11/2019
6.120 lượt xem
Thiết bị tang trống nén COMPACT
25/10/2019
1.355 lượt xem

Liên kết website