Chuẩn đầu ra

1. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ May: Xem chi tiết tại đây

2. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Sợi, Dệt: Xem chi tiết tại đây

3. Chuẩn đầu ra ngành Quản lý công nghiệp: Xem chi tiết tại đây
 
4. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Xem chi tiết tại đây

5. Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế thời trang: Xem chi tiết tại đây

6. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: Xem chi tiết tại đây

7. Chuẩn đầu ra ngành Marketing: Xem chi tiết tại đây

8. Chuẩn đầu ra ngành Kế toán: Xem chi tiết tại đây

Liên kết website