Trang chủ

THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CẤP KHOA

Ngày đăng: 03:25 - 05/09/2022 Lượt xem: 337
Ngày 25/08/2022, Khoa Cơ Điện tổ chức họp Thẩm định cấp khoa một số Đề cương chi tiết học phần (chỉnh sửa) của học kỳ 1 năm học 20220-2023 của các ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ may, Công nghệ sợi dệt. Hội đồng dưới sự chủ trì của đ/c TS. Nguyễn Sỹ An – Chủ tịch hội đồng và các đ/c thành viên hội đồng. Các đ/c biên soạn trình bày Đề cương chi tiết học phần đã được phân công chỉnh sửa theo hướng những nội dung chỉnh sửa theo quy định của thông tư 17/2021 mới ban hành, các nội dung chỉnh sửa hiệu chỉnh các học phần sau quá trình giảng dạy trước hội đồng.

TS. Nguyễn Sỹ An, Chủ tịch hội đồng
Sau khi nghe toàn bộ các đ/c trong Hội đồng cho ý kiến thảo luận, trao đổi góp ý về những Đề cương chi tiết học phần đã chỉnh sửa và những ý kiến đóng góp cho Đề cương chi tiết. Đ/c TS. Nguyễn Sỹ An tổng hợp, đưa ra các quyết nghị về các nội dung đã đạt được và các nội dung cần chỉnh sửa của Đề cương chi tiết học phần.
Hội đồng đã thống nhất thông qua cấp Khoa các đề cương chi tiết học phần và đề xuất đưa lên thầm định ở cấp trường sau khi Đề cương chi tiết được chỉnh theo Quyết nghị của Hội đồng và các góp ý của thành viên Hội đồng để đảm bảo nội đúng thời gian quy định.

Toàn cảnh cuộc họp
Tổng hợp tin : Nguyễn Sỹ An
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 715 Tổng truy cập: 19.950.112