Trang chủ

Báo cáo mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên Đại học ngành Công nghệ may khóa 1

Ngày đăng: 04:05 - 12/04/2019 Lượt xem: 3.330
Ngày 09/04/2019, tại phòng họp C1.305, Khoa Công nghệ may báo cáo mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của đại học ngành Công nghệ may khóa 1 Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
 
Tham dự buổi báo cáo có các đồng chí trong Ban giám hiệu, trưởng, Phó khoa/ TT và toàn thể giảng viên đã tham gia giảng dạy DHM-K1.
Ảnh: Toàn thể các đ/c tham gia giảng dạy DHM-K1 tham dự buổi báo cáo
Ảnh: Đ/c Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường điều hành buổi báo cáo
Tại buổi báo cáo, thay mặt ban lãnh đạo khoa CNM đồng chí Ngô Thị Thanh Mai, trưởng khoa CNM đã trình bày tóm tắt báo cáo mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên Đại học Khóa 1 ngành Công nghệ may. Tại đây, đồng chí Ngô Thị Thanh Mai đã chỉ ra điểm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động ngành May khi ra trường sinh viên Đại học khóa 1 đáp ứng được. Tuy nhiên, tại báo cáo đồng chí Mai cũng đã chỉ ra điểm bất cập còn tồn thứại trong quá trình triển khai học liệu giảng dạy cho sinh viên.
Ảnh: Đ/c Ngô Thị Thanh Mai, trưởng khoa CNM
Kết thúc buổi họp, đồng chí Ts Hoàng Xuân Hiệp- Hiệu trưởng nhà trường kết luận “Xác định chuẩn đầu ra: yêu cầu từng giảng viên, bộ môn, khoa quản lý xác định rõ sự khác nhau giữa chuẩn đầu ra của trình độ đại học và trình độ cao đẳng. Tổ chức giảng dạy bám sát vào chuẩn đầu ra. Cập nhật thường xuyên các tình huống thực tế vào giảng dạy, xây dựng tài liệu học tập, bài giảng, bài tự học cho sinh viên. Tăng cường bài tập lớn, đồ án, bài tập về nhà. Yêu cầu sinh viên làm bài tập, báo cáo trên máy tính 100%.” Cũng chỉ ra khoa đã đánh giá chất lượng của sinh viên theo tiêu chuẩn doanh nghiệp. Yêu cầu cụ thể Khoa cần tăng cường công tác dự giờ, kiểm soát mức độ đạt mục tiêu bài học và chuẩn đầu ra của chương trình thông qua từng nội dung trong bài học. Đặc biệt tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường học tập thuận lợi và hiệu quả nhất. Đồng chí Ts Hoàng Xuân Hiệp cùng đề xuất Khoa Công nghệ May nghiên cứu tổ chức Hội thảo chuyên sâu về giải pháp đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra cho đại học khóa 1.
 
Với mục tiêu, Trường ĐHCN Dệt May Hà Nội đào tạo sinh viên ĐHM-K1 đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp. Khoa CNM sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu và nhiệm vụ của ban giám hiệu nhà trường, đào tạo khóa sinh viên có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu của ngành Dệt May Việt Nam.
 
Ban biên tập website khoa CNM
Đặng Lan Anh
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 254 Tổng truy cập: 19.848.205