Trang chủ

BỘ MÔN CHUẨN BỊ SẢN XUẤT HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỌNG ĐIỂM HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 03:16 - 16/01/2024 Lượt xem: 86

Ngày 10 tháng 01 năm 2024 tại văn phòng bộ môn Chuẩn bị sản xuất, các đồng chí quản lý và giảng viên có buổi họp để tổng kết công tác tháng 12 và triển khai các nhiệm vụ mới. Đồng chí Trịnh Thị Thanh Hương trưởng bộ môn chủ trì buổi họp.

Buổi tổng kết nhiệm vụ hàng tháng với đông đủ thành viên trong bộ môn

Đồng chí trưởng bộ môn đã tổng kết các nhiệm vụ đã hoàn thành và đạt kết quả như kế hoạch, đồng thời đôn đốc các công việc chậm tiến độ cần tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, để chuẩn bị cho các nhiệm vụ của học kỳ mới – học kỳ đầu tiên đưa phần mềm quản lý đào tạo Dschools vào hoạt động chính thức và các công tác chuyên môn, đồng chí Trịnh Thị Thanh Hương đã triển khai nhiệm vụ cụ thể tới tập thể và cá nhân cùng phối hợp để đạt hiệu quả tốt trong công việc.

Thứ nhất, triển khai đến giảng viên có tiến độ giảng dạy học kỳ 2 năm học 2023-2024 chú ý hình thức triển khai lớp học và quản lý quá trình học tập trên phần mềm Dschools theo thông báo từ khoa và Nhà trường.

Thứ hai, triển khai kết hoạch về thực tập tốt nghiệp của sinh viên; giảng viên hướng dẫn tiếp tục đôn đốc sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đợt 1 thực hiện theo đúng đề cương học phần nhằm đảm bảo khối lượng kiến thức và định hướng nghề nghiệp tại các vị trí trong tương lai, tận dụng tối đa thời gian thực tế tại các doanh nghiệp. Chuẩn bị kế hoạch cho sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đợt 2 theo tiến độ ban hành.

Thứ ba, thống nhất nội dung triển khai đảm bảo tính chung giữa các giảng viên về phương pháp triển khai đánh giá, cân bằng khối lượng kiến thức phù hợp với sinh viên đối với học phần Đồ án Công nghệ sản xuất may công nghiệp – học phần chuyên sâu tổng hợp kiến thức chuyên ngành áp dụng triển khai thực hiện theo các chuyên đề trên mã hàng thực tế. Đây được xem là học phần quan trọng khi được tổng hợp nhiều kỹ năng, kiến thức từ các học phần trước; giúp người học rèn luyện khả năng phân tích tư duy về phương pháp thực hiện, lập kế hoạch, làm việc nhóm và tự đánh giá chất lượng công việc trong quá trình thực hiện các chuyên đề. Là tiền đề trước khi sinh viên đến với các học phần Dự án và Khóa luận tốt nghiệp.

Ngoài ra các nhiệm vụ liên quan đến tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn vẫn tiếp tục phân công nguồn lực tham gia giảng dạy các lớp ngắn hạn trong và ngoài trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu mở thêm các lớp đào tạo theo nhu cầu thực tế của các học viên, tập chung nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người học.

Đồng chí Nguyễn Thị Hường kết luận cuối buổi họp

Tổng kết buổi họp, đồng chí Nguyễn Thị Hường phó trưởng khoa CNM đồng ý với các ý kiến từ phía bộ môn; bên cạnh đó bổ sung thêm các ý kiến chuyên môn liên quan đến học phần Đồ án Công nghệ sản xuất may công nghiệp và công tác quản lý sinh viên trong quá trình triển khai Đồ án về tiến độ, phương pháp thực hiện, kiểm soát các sản phẩm, đồng thời động viên tinh thần giảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác dạy và học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

 Đỗ Quang Linh – khoa Công nghệ may


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 318 Tổng truy cập: 19.849.128