Trang chủ

HỘI ĐỒNG KHOA CÔNG NGHỆ MAY TỔ CHỨC XÉT HỌC VỤ ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 10:42 - 01/03/2023 Lượt xem: 267
Ngày 03 tháng 2 năm 2023, Hội đồng khoa Công nghệ may tổ chức xét học vụ học kỳ I năm học 2022-2023 – đợt 1.

Đối tượng xét học vụ đợt 1 là sinh viên đại học ngành công nghệ may khóa 4,5,6.

Hội đồng xét bao gồm: ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may – Chủ tịch Hội đồng; ThS. Kiều Thị Lan Anh – Phó Trưởng khoa Công nghệ may; ThS. Chu Thị Mai Hương – Phó Trưởng khoa Công nghệ may; ThS. Dương Thị Hoàn – Phó Trưởng khoa Công nghệ may; TS. Nguyễn Thị Hường – Phó Trưởng khoa Công nghệ may; ThS. Đoàn Thị Thu Hương – Cố vấn học tập DHM-K4, K5; ThS. Trần Thị Vân – Cố vấn học tập DHM-K6.

Hội đồng tiến hành họp xét duyệt các nội dung: Đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023; Xếp hạng học lực và năm đào tạo; Xét cảnh báo kết quả học tập học kỳ I  năm học 2022-2023; Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023.

Kết quả họp xét như sau:

Về kết quả đánh giá rèn luyện: Tổng dự xét: 1860 sinh viên, trong đó có 70 sinh viên xếp loại Xuất sắc, chiếm 3.8%; 1205 sinh viên loại Tốt, chiếm 64.8%; 542 sinh viên loại Khá chiếm 29.1 %; 43 sinh viên loại trung bình chiếm 2.3%.

Ảnh 1. Kết quả xét rèn luyện HK1 2022-2023 DHM_K4,K5,K6
Về kết quả xét học vụ: Có 1840 sinh viên xếp hạng đúng năm đào tạo, chiếm 98.9%; 18 sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập, chiếm 0.96%.

Ảnh 2. Kết quả xét học vụ HK1 2022-2023 DHM-K4,5,6
Về kết quả xét học bổng khuyến khích học tập: DHM-K4 có 35 sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập, trong đó có 2 học bổng giỏi; DHM-K5 có 27 sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập, trong đó có 1 học bổng giỏi; DHM-K6 có 31 sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập, trong đó có 2 học bổng giỏi.

Kết quả xét học vụ cấp khoa được thông qua và gửi để dự xét Hội đồng cấp trường.

 
BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 811 Tổng truy cập: 19.961.083