Trang chủ

KHOA CÔNG NGHỆ MAY HỌP DUYỆT ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

Ngày đăng: 03:05 - 04/11/2021 Lượt xem: 478
Ngày 03/112021, khoa Công nghệ may tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề xuất đề tài nghiên cứu KHCN cấp đơn vị khối giảng viên. Hội đồng  đã tiến hành xét duyệt 02 đề xuất đề tài của Th.S Chu Thị Mai Hương và Th.S Bùi Thị Oánh.

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng khoa Công nghệ may - Chủ tịch Hội đồng; Th.S Ngô Thị Thanh Mai, Trưởng khoa Công nghệ may – Phản biện 1, Th.S Dương Thị Hoàn, Phó Trưởng khoa Công nghệ may – Phản biện 2. Tham dự Hội đồng còn có thành viên Hội đồng KHCN và đại diện các nhóm nghiên cứu.

Ảnh 1. Khoa CNM họp HĐ duyệt đề xuất NCKH Giảng viên 2021-2022
Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đào tạo sinh viên theo hướng ứng dụng: đào tạo sinh viên đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu đó cần có sự thay đổi toàn diện trong quá trình đào tạo các nội dung học phần. Trong thực tế việc tự học của sinh viên còn hạn chế do thiếu tài liệu và video bài giảng dẫn tới sinh viên thụ động trong quá trình học do đó không có kỹ năng cần có sau khi tốt nghiệp. Xuất phát từ thực tế trên, Th.S Bùi Thị Oánh – giảng viên bộ môn Tin ứng dụng đề xuất nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng bộ video hướng dẫn thao tác thiết kế, nhảy mẫu sản phẩm trên phần mềm Gerber V9, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học phần Tin học ứng dụng ngành may 1 chương trình đại học ngành Công nghệ may, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội”.

Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp: cải tiến quy trình triển khai sản xuất, Th.S Chu Thị Mai Hương đề xuất đề tài NCKH Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp triển khai sản xuất, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai sản xuất tại doanh nghiệp may Việt Nam. Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng các quy trình và phương pháp triển khai sản xuất trong doanh nghiệp may, giúp cho các doanh nghiệp có bộ tài liệu để áp dụng thực hiện, giúp cho sinh viên trong các trường đào tạo ngành may có tài liệu nghiên cứu trong quá trình học, áp dụng khi đi làm tại doanh nghiệp.

Sau khi nghe phần trình bày đề xuất đề tài của hai chủ nhiệm đề tài, các phản biện và thành viên Hội đồng đã có những góp ý, nhận xét giúp đề xuất đề tài hoàn thiện tốt hơn:  góp ý chỉnh sửa phạm vi nghiên cứu và làm rõ lý do đề xuất đề tài và kết quả nghiên cứu đạt được. Để tăng tính thuyết phục và tính khả thi đối với các đề xuất, Hội đồng đã tư vấn lựa chọn định hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.

Hội đồng duyệt đề xuất đã duyệt thông qua 2 đề xuất đề tài cấp Trường. Hai đề xuất được Hội đồng thông qua sẽ tiếp tục hoàn thiện thuyết minh để tham gia tuyển chọn theo quy định.
BBT website khoa CNM
Lê Thị Thanh Phương
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 330 Tổng truy cập: 20.639.800