Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Cải thiện chỉ số hài lòng của cán bộ, giảng viên, công nhân viên qua hoạt động cải tiến công tác tổ chức khảo sát tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02:29 - 14/02/2022 Lượt xem: 636
Lấy ý kiến của  cán bộ, giảng viên, công nhân viên (CB, GV, CNV) là góp phần thực hiện dân chủ trong cơ sở đào tạo, là kênh thông tin tham khảo  quan trọng giúp các đơn vị quản lý trong Trường điều chỉnh hoạt động phục vụ đào tạo và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn  kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo. Bài viết này trình bày thực trạng công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CB, GV, CNV, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khảo sát lấy ý kiến CB, GV, CNV về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.
Từ năm học 2016-2017 Trường ĐHCN Dệt May Hà Nội đã triển khai tổ chức lấy ý kiến của CB, GV, CNV về điều kiện và chất lượng  hoạt động phục vụ. Cho đến nay hoạt động đã đi vào nề nếp và bước đầu đem lại hiệu quả trong quản lý. Nhà trường ban hành Quyết định số 1541/QĐ-ĐHCNDMHN ngày 29/11/2019 quy định tổ chức khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng đóng vai trò đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp tổ chức triển khai hoạt động khảo sát ý kiến CB, GV, CNV về điều kiện và chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo. Đồng thời, tiếp nhận các ý kiến phản hồi sau khảo sát của CB, GV, CNV, tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phiếu khảo sát cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đề xuất cải tiến hình thức, nội dung khảo sát để đạt hiệu quả cao nhất.
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của CB, GV, CNV về các điều kiện và chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo của Trường giai đoạn 2016-2020 cho thấy sự chuyển biến đáng kể qua sự đánh giá của CB, GV, CNV đang công tác làm việc và nghiên cứu tại trường. Năm học 2019-2020 trường đã có mức độ hài lòng tăng 11.49% đối với CB, GV và  6.78%  đối với CB, CNV so với năm học 2018-2019. Chỉ số hài lòng chung năm học 2019 - 2020 là 3.75 (CB, GV) và 3.96 (CB, CNV)  thuộc cấp độ 4/5 là mức hài lòng ở mức cao. Đối sánh với kết quả các năm học trước chỉ số hài lòng chung của CB, GV, CNV trong năm học 2019 - 2020 đã được cải thiện đáng kể. Điều này cho thấy Trường đã nỗ lực cải tiến để đáp ứng được nhu cầu của CB, GV, CNV. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy, không có tiêu chí nào ở cấp độ 5 (cấp độ cao nhất), vì vậy, cần phát huy hơn nữa các điểm mạnh và tiếp tục rà soát đánh giá, củng cố các điều kiện hoạt động để hạn chế tồn tại và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo .

Công tác triển khai hoạt động khảo sát lấy ý kiến CB, GV, CNV về điều kiện và chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo của trường được triển khai trong những năm qua đã có những đóng góp nhất định vào việc nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được chưa như mong muốn, vẫn còn một số hạn chế như sau:

+ Nội dung, kỹ thuật đặt câu hỏi còn hạn chế vì phiếu khảo sát do TT ĐBCL chủ trì xây dựng và xin ý kiến các đơn vị chức năng trong Trường nhưng chưa nhận được nhiều sự đóng góp, phần lớn ý kiến phản hồi góp ý đều là đồng ý.

+ Hiện tại nhà trường đang sử dụng 2 mẫu phiếu khảo sát (Phiếu 1 – CB GV, Phiếu 2- CB  CNV), số lượng câu hỏi khảo sát nhiều chưa đi sâu vào các nội dung cần khảo sát theo yêu cầu của kiểm định.
+ Các cán bộ, viên chức thực hiện công tác này gần như là kiêm nhiệm từ các vị trí khác nhau, không có đủ kiến thức chuyên môn về thiết kế bảng hỏi, kinh nghiệm khảo sát, phân tích đánh giá dữ liệu,… Trong khi công việc đòi hỏi khá cao về kiến thức kinh nghiệm như trên mới có thể tư vấn giúp nhà trường đưa ra các định hướng trong xây dựng chương trình, phương pháp đào tạo cũng như điều chỉnh, cải tiến các hoạt động giảng dạy, dịch vụ hỗ trợ.

+ Sử dụng kết quả khảo sát còn hạn chế, chưa có biện pháp kiểm tra, phương thức đánh giá sự điều chỉnh hoạt động của các đơn vị trong trường sau khảo sát.

Để cải thiện công tác khảo sát, nâng cao mức độ hài lòng các bên liên quan, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên, cần cải tiến một số nội dung sau:
- Các đơn vị chủ trì hoạt động phục vụ đào tạo chủ động thiết kế câu hỏi nội dung khảo sát và gửi về TT ĐBCL tập hợp thành phiếu khảo sát
- Thiết kế và sử dụng chung 1 mẫu phiếu khảo sát  cho CB GV và CB CNV, có các câu hỏi riêng và chung liên quan đến từng đối tượng khảo sát.
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ động khai thác các khóa tập huấn kỹ thuật xây dựng bộ công cụ khảo sát -> Đề xuất lên Ban giám hiệu tạo điều kiện cho các đơn vị cùng tham gia.
Công tác khảo sát lấy ý kiến CB, GV, CNV đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, vì đây chính là nền tảng giúp cơ sở giáo dục xác định đánh giá hiệu quả quá trình giáo dục đào tạo cũng như thực hiện mục tiêu đào tạo, đồng thời có biện pháp cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo. Vì vậy các cấp lãnh đạo quản lý biện pháp, chế tài nào để kiểm soát sự điều chỉnh hoạt động của các đơn vị trong trường sau khảo sát.

 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 253 Tổng truy cập: 19.847.381