Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học của sinh viên tốt nghiệp trước khi ra trường năm học 2020 - 2021 được cải thiện tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 11:02 - 20/10/2021 Lượt xem: 509
          Cơ sở giáo dục không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà nó còn có trách nhiệm phục vụ cộng đồng. Kết nối và phục vụ cộng đồng mang lại cơ hội học tập cho sinh viên và giảng viên ở bên ngoài lớp học. Chúng đồng thời cũng giúp sinh viên thể hiện được những kiến thức đã học và phát triển tính cách. Những vấn đề mà kết nối và phục vụ cộng đồng đem lại cần phải phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục và cũng mang lại những lợi ích cho cả cơ sở giáo dục và cộng đồng. Kết quả đánh giá hằng năm của sinh viên tốt nghiệp trước khi ra trường năm học 2020 -2021 là minh chứng cho hiệu quả các hoạt động này.
Nội dung khảo sát gồm:
  1. Mục tiêu, sứ mạng và giá trị cốt lõi
  2. Hoạt động hỗ trợ sinh viên
  3. Y tế
  4. Cố vấn học tập
  5. Hoạt động Câu lạc bộ, Đoàn thanh niên
  6. Cơ sở vật chất phục vụ sinh viên
  7. Thư viện
  8. Đánh giá đội ngũ cán bộ giảng viên
  9. Chương trình đào tạo
  10. Nhận định chung về chất lượng đào tạo khóa học hướng tới đáp ứng mục tiêu đào tạo
Kết quả khảo sát mức độ đánh giá 59 tiêu chí cho thấy 100% các tiêu chí ở mức độ hài lòng trở lên thuộc khung điểm mức độ hài lòng Likert (3.41 – 4.20). so với năm học 2019 – 2020 số tiêu chí đạt cấp độ 4 (mức hài lòng) được giữ ở mức ổn định . Điều đó cho thấy những cải tiến của nhà trường về các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ đã được SV ghi nhận.

- Chỉ số hài lòng chung của khóa đào tạo được sinh viên đánh giá năm 2020-2021 là 3.95, thuộc cấp độ 4/5 của mức hài lòng với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 83.97%. Đối sánh với kết quả năm 2019 - 2020, chỉ số điểm hài lòng tăng 0.07 điểm tương ứng với tỷ lệ từ hài lòng trở lên tăng 1.17%, chỉ số điểm hài lòng được đánh giá tăng nhẹ. Điều này cho thấy sự nỗ lực cải tiến các hoạt động phục vụ của Trường trong những năm học vừa qua đã đáp ứng tốt sự mong đợi của đa số SV.
Một số kết quả nổi bật trong năm 2020 – 2021 về chất lượng phục vụ được sinh viên năm cuối đánh giá:
- Về tầm nhìn, mục tiêu, sứ mạng: Kết quả khảo sát năm học 2020-2021 cho thấy mức độ hài lòng của người học về mục tiêu, sứ mạng và giá trị cốt lõi của trường được đánh giá (3.94) với tỷ lệ từ hài lòng trở lên 83.69% , so với năm học 2019-2020 có tăng nhẹ. Điều này cho thấy tầm nhìn và sứ mạng của Trường ngày càng được phổ biến rộng rãi hơn tới sinh viên
- Về hoạt động hỗ trợ sinh viên: Chỉ số hài lòng chung về “Hoạt động hỗ trợ sinh viên” năm học 2020-2021 là 3.93 với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 83.00%, có tăng nhẹ 0.04 điểm so với năm học 2019-2020 (3.89). Điều này cho thấy đa số sinh viên hài lòng với hoạt động hỗ trợ sinh viên của nhà trường trong suốt khóa học. Đa số các tiêu chí có chỉ số hài lòng trên 81%, đặc biệt tiêu chí 5 “ Các chế độ chính sách, học bổng được công khai rõ ràng, đúng đối tượng” được sinh viên đánh giá cao nhất (4.02) với tỷ lệ từ hài lòng trở lên 86.98% cho thấy hiệu quả hoạt động cải tiến chính sách, chế độ học bổng và các hoạt động hỗ trợ SV của Trường
- Về hoạt động cố vấn học tập: Chỉ số hài lòng chung về “ Cố vấn học tập ” là 3.95 với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 82.67%, chỉ số hài lòng tương đối ổn định so với kết quả khảo sát năm học 2019 - 2020. Điều này cho thấy sự cố gắng của đội ngũ Cố vấn học tập trong suốt khóa học đã được SV ghi nhận
- Về hoạt động đoàn thanh niên, câu lạc bộ: Chỉ số hài lòng chung về “Hoạt động Câu lạc bộ, đoàn thanh niên” năm học 2020 - 2021 là 3.97 với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 84.89%, tăng nhẹ 0.08 điểm so với kết quả khảo sát năm học 2019 - 2020. Điều này cho thấy các hoạt động của Đoàn thanh niên trong những năm học vừa qua rất được đa số sinh viên hưởng ứng
- Về cơ sở vật chất phục vụ sinh viên: Chỉ số hài lòng chung về “Cơ sở vật chất phục vụ sinh viên” năm học 2020 – 2021 là 3.93 với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 83.22%, tăng 0.1 điểm so với kết quả khảo sát năm học 2019 - 2020. Kết quả cho thấy sự nỗ lực cải tiến không ngừng của Trường về cơ sở vật chất trong những năm học vừa qua nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên đã được sinh viên ghi nhận theo hướng tích cực. Ba tiêu chí “ TC22. Các thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập (Tivi, máy chiếu, loa) hoạt động hiệu quả (3.88); TC23. Phòng máy tính đáp ứng được nhu cầu thực hành của sinh viên (3.86); TC27. Đội ngũ cán bộ nhân viên phụ trách bảo trì, sửa cơ sở vật chất phục vụ nhiệt tình, chu đáo” (3.90) đã vượt qua đươc ngưỡng trung bình 3.81 của khoảng hài lòng so với năm học 2019-2020
- Về chương trình đào tạo: Chỉ số hài lòng chung về “Chương trình đào tạo” năm học 2020 - 2021 là 3.94 với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 84.30%, tăng nhẹ 0.04 điểm so với năm học 2019-2020.  Kết quả cho thấy Chương trình đào tạo các ngành học của Trường xây dựng khá rõ ràng, phù hợp với chuẩn đầu ra, phù hợp với yêu cầu của từng trình độ, thuận lợi cho người học lựa chọn
- Nhận định chung về chất lượng khóa học: Chỉ số hài lòng chung của nhóm tiêu chí năm học 2020-2021 là 3.94, thuộc cấp độ 4/5 của mức hài lòng với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 83.50%, tăng nhẹ 0.06 điểm so với năm học 2019-2020. Điều này cho thấy sự nỗ lực cải tiến các hoạt động phục vụ của Trường đã đáp ứng tốt sự mong đợi của đa số SV
      Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của SV về chất lượng hoạt khóa đào tạo của Trường có chỉ số hài lòng chung là 3.95, thuộc cấp độ 4/5 của mức hài lòng với tỷ lệ chung các tiêu chí từ hài lòng trở lên đạt 83.97%.=> Trường đã nỗ lực cải tiến để đáp ứng được nhu cầu của SV.  
     Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy, không có tiêu chí nào ở cấp độ 5 (cấp độ cao nhất) => Trường cần phát huy hơn nữa các điểm mạnh và khắc phục một số tồn tại SV đề xuất để hướng đến mục tiêu đạt khung hài lòng ở cấp độ 5.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 432 Tổng truy cập: 19.846.134