Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Chất lượng phục vụ và hỗ trợ qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học năm học 2021 - 2022 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:26 - 24/10/2022 Lượt xem: 360
          Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ người học trong các hoạt động học tập. Kết quả khảo sát chất lượng các hoạt động phục vụ và đào tạo là 1 trong những căn cứ để đưa ra các biện pháp thích hợp, kịp thời để hỗ trợ người học học tập và nghiên cứu trong quá trình học tập.
          Năm học 2021 – 2022, Nhà trường triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người học về chất lượng phục vụ và đào tạo với 7 nội dung:
          Các tiêu chí trong từng nhóm nội dung được đánh giá theo thang đo Likert 5 cấp độ từ cấp độ hài lòng thấp nhất (mức 1- Rất không hài lòng) đến mức độ hài lòng cao nhất (mức 5 – Rất hài lòng).
          Kết quả khảo sát 4014/4146 cho thấy 100% người học hài lòng về các tiêu chí đánh giá cho 7 nội dung khảo sát. Điểm trung bình theo thang đo Likert cho tất cả các tiêu chí đạt 4.12 thuộc mức đánh giá hài lòng trở lên. So với kết quả khảo sát năm học 2020 – 2021 là 4.09 có tăng nhẹ, điều này khẳng định hơn nữa niềm tin của người học đối với chất lượng đào tạo, phục và hỗ trợ. Điều này thể hiện qua biểu đồ đối sánh như sau:
Phân tích kết quả theo từng ngành đào tạo cũng cho thấy mức ođọ hài lòng ổn định. Tuy nhiên trong 8 ngành đào tạo của Trường, sinh viên ngành Thiết thời trang đánh giá chất lượng phục vụ và hỗ trợ giảm 0.39 so với năm học 2020 – 2021. Khoa cần phối hợp với các đơn vị để tìm ra nguyên nhân và có biện pháp cải tiến kịp thời.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, không có tiêu chí nào ở cấp độ 5 (cấp độ cao nhất) => Trường cần phát huy hơn nữa các điểm mạnh và khắc phục một số tồn tại SV đề xuất để hướng đến mục tiêu đạt khung hài lòng ở cấp độ 5.
Qua kết quả khảo sát người học về chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ cần lưu ý đến một số nội dung sau:
* Đối với nhóm tiêu chí hoạt động hỗ trợ sinh viên:
- Tiếp tục cải tiến/tinh giản thêm hơn một số khâu trong quy trình/thời gian giải đáp các khiếu nại (nếu có) của sinh viên.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên (TC10. Các khiếu nại (nếu có) của sinh viên luôn được giải quyết kịp thời và thỏa đáng).
*Đối với nhóm tiêu chí Y tế
- Tiếp tục cải tiến nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe cho SV.
*Đối với nhóm tiêu chí về Cố vấn học tập
- Quan tâm công tác tư vấn, hỗ trợ kịp thời hơn nữa đối với SV khi sinh viên gặp khó khăn (đời sống/ học tập).
- Cập nhật, truyền tải thông tin, thông báo của trường kịp thời hơn nữa tới SV.
*Đối với Hoạt động Câu lạc bộ, đoàn thanh niên
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động, tổ chức thêm nhiều sân chơi/hoạt động trải nghiệm bổ ích nhằm hỗ trợ hoạt động học tập cho sinh viên.
*Đối với nhóm tiêu chí về Cơ sở vật chất
- Lưu ý đến những ý kiến đóng góp của SV về một số hạng mục cần nâng cấp, trang bị thêm trong thời gian tới.
- Phòng Quản trị cơ sở vật chất cần lập kế hoạch, thực hiện duy tu, bảo trì, nâng cấp chất lượng máy móc, đường truyền internet giúp SV ngày càng hài lòng hơn nữa về các điều kiện cơ sở vật chất của Trường.
*Đối với nhóm tiêu chí về Thư viện
- Phối hợp với các Khoa/TT tư vấn với nhà trường bổ sung thêm các đầu sách chuyên ngành phù hợp ứng với các ngành đang đào tạo. Ưu tiên đa dạng hóa các đầu sách cho thư viện số giúp thuận tiện cho toàn thể SV tra cứu, tổng hợp tài liệu.
- Bộ phận thư viện tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các khoa/TT đưa ra các giải pháp giúp SV khai thác tốt hơn nữa nguồn tài nguyên thư viện số.
 

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 805 Tổng truy cập: 19.961.528