Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Công tác Đảng tại Trung tâm Đảm bảo chất lượng 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng: 09:03 - 21/06/2018 Lượt xem: 961
Trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm với các kết quả đã đạt được, tổ Đảng Trung tâm ĐBCL cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, của chi bộ Liên phòng 2 với công tác 6 tháng cuối năm cho các nhiệm vụ khảo thí và đảm bảo chất lượng đó là:
 
1. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị
 
1.1. Công tác khảo thí
- Tham mưu cải tiến các quy định, quy trình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động khảo thí: hình thức tổ chức thi, công cụ kiểm soát, đánh giá đề thi, khung phân tích kết quả học tập.
- Tiếp tục tổ chức thi kỳ hệ đại học, tổ chức thi lại học kỳ 2, thi tốt nghiệp 2018
- Hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác khảo thí theo nhiệm vụ TTĐBCL
 
1.2. Công tác Đảm bảo chất lượng
- Hoàn thành chỉnh sửa, ban hành Quy định về đảm bảo chất lượng (phù hợp với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định mới).
- Hoàn thành khung cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý minh chứng trực tuyến (theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định mới).
- Tổ chức khảo sát CB, GV, CNV về các hoạt động nhà trường năm học 2017 - 2018 - Hoàn thành báo cáo khảo sát: Giảng viên học kỳ 2 các lớp hệ đại học; sự hài lòng của HSSV, CB, GV, CNV về các hoạt động trong nhà trường
- Hoàn thành khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng các năm 2017, 2018 (đảm bảo tỷ lệ 100% các ngành học có số lượng 50 trở xuống, các ngành còn lại đảm bảo trên 70% thông tin có phản hồi).
- Triển khai các hoạt động khảo sát: doanh nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên, cán bộ phục vụ, học sinh sinh viên về các nội dung liên quan đến yêu cầu kiểm định. 
- Hoàn thành 6 nhiệm vụ chủ yếu trong công tác kiểm định chất lượng

1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học
- Hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo đúng tiến độ
- Hoàn thành khung phân tích đánh giá kết quả học tập
- Hoàn thành khung phân tích đề thi tự luận dựa trên kết quả làm bài thi

1.4. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Tham mưu, phối hợp tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực khảo thí, kiểm định chất lượng cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên có liên quan.
- Có từ 01 đến 02 đồng chí đủ điều kiện hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên
- Mỗi đồng chí cán bộ chuyên viên tham gia ít nhất 01 khóa bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo liên quan đến lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng.

2. Công tác xây dựng tổ chức đảng
- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn theo kế hoạch.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, đưa thêm nhiều chuyên đề vào nội dung sinh hoạt
- Chi ủy gần gũi đảng viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, chia sẻ và tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt.

3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm tra, giám sát của đảng ủy trường.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của nhà trường, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ của BCH chi bộ và từng đảng viên. Việc giám sát thông qua các hoạt động chuyên môn, các buổi sinh hoạt của chi bộ.

4. Công tác giáo dục tuyên truyền, triển khai các chủ  trương, nghị quyết và các qui định
- Phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, các qui định và đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.
- Tiếp tục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong  các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày: tiết kiệm điện, văn phòng phẩm, tiết kiệm thời gian qua nâng cao hiệu quả công việc; sửa đổi lề lối làm việc qua phục vụ HSSV nhanh, gọn, chính xác, thái độ…; phát huy vai trò của người đảng viên trong thực hiện đoàn kết nội bộ. 

5. Lãnh đạo quần chúng và các đoàn thể
- Chỉ đạo các hoạt động của tổ chức đoàn, công đoàn
- Định hướng và động viên các đảng viên tham gia các hoạt động đoàn thể.

6. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tiếp tục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày: tiết kiệm điện, văn phòng phẩm, tiết kiệm thời gian qua nâng cao hiệu quả công việc; sửa đổi lề lối làm việc qua phục vụ HSSV nhanh, gọn, chính xác, thái độ…; phát huy vai trò của người đảng viên trong thực hiện đoàn kết nội bộ.
 
Trung Nguyễn
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 816 Tổng truy cập: 19.966.710