Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đảm bảo chất lượng trong thiết kế các hoạt động dạy – học đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường ĐHCNDM Hà NỘi

Ngày đăng: 10:01 - 21/05/2024 Lượt xem: 41

Các khoa/TT giảng dạy đều xây dựng hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù hợp với từng học phần. Các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy của ngành CNKTĐ, ĐT được thiết kế đa dạng, phù hợp để đạt được CĐR, điều này được thể hiện qua CTĐT.

Để đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT, các hoạt động dạy học trong CTĐT được thiết kế phù hợp và được thể hiện cụ thể trong ĐCCT các học phần. Đối với các nội dung lý thuyết, các hoạt động dạy học và các phương pháp giảng dạy được GV sử dụng rất đa dạng như: thuyết trình, giảng giải, vấn đáp, giao bài tập ở dạng yêu cầu SV xử lý tình huống có vấn đề tại DN, thảo luận nhóm… để giúp SV đạt CĐR về kiến thức. Đối với các nội dung thực hành, hoạt động dạy học và phương pháp giảng dạy được sử dụng chủ yếu là giảng giải quy trình thực hành hoặc thí nghiệm, làm mẫu trong quá trình dạy thực hành, hướng dẫn sinh viên luyện tập thường xuyên để hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp, kỹ năng chuyên môn nhằm giúp SV đạt CĐR về kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm. Các hoạt động dạy học, phương pháp giảng dạy được lựa chọn căn cứ vào từng nội dung, CĐR của học phần và được mô tả chi tiết trong mục 8 của ĐCCT, ví dụ ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với học phần Kỹ thuật robot để đạt CĐR sử dụng được và điều khiển được Robot, khi dạy các nội dung thao tác chi tiết trên Robot, GV cần làm mẫu, phân tích trên các video thao tác để giảng giải cho SV hiểu quy trình  vận hành và hướng dẫn SV điều khiển được robot thực hiện các công đoạn tự động hoá trong quá trình thực hành; với học phần Thực tập tốt nghiệp để SV đạt được CĐR về tổ chức, điều hành tự động hóa quá trình sản xuất, nghiên cứu cải tiến công nghệ, hoạt động dạy học được thiết kế với nội dung đưa SV đi thực tế tại DN, sau đó viết báo cáo phân tích qui trình, phương pháp thực hiện và xử lý tình huống tại DN.

Việc hướng dẫn người học về hoạt động học tập, phương pháp học tập được thực hiện có hiệu quả, phù hợp, giúp NH chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi năng lực tự chủ và trách nhiệm nhằm đạt CĐR.  Ngay trong “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”, người học đã được Phòng đào tạo hướng dẫn kỹ năng học đại học, kỹ năng khai thác ĐCCT của học phần, được trang bị kỹ năng mềm. Bên cạnh đó, vào buổi học đầu tiên của mỗi học phần cụ thể, NH được hướng dẫn chi tiết các nội dung trong ĐCCT của học phần đó như: đề cương nội dung học của từng tuần, phương pháp học trên lớp, phương pháp tự học, việc chuẩn bị bài cho các buổi học sau, cách thức làm bài trong phiếu học tập… để giúp NH đạt CĐR của học phần, từ đó tích lũy kiến thức, kỹ năng để đạt CĐR của CTĐT…. Trong quá trình giảng dạy, GV hướng dẫn SV sử dụng các hoạt động học tập phù hợp tham gia thảo luận nhóm, tự làm bài tập cá nhân tại lớp, tự luyện tập kỹ năng thực hành tại lớp và ngoài giờ lên lớp… từ đó giúp SV chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nhằm đạt được CĐR. Đối với các nội dung lý thuyết, GV đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn SV học tập, nghiên cứu, thảo luận nhóm để hiểu được kiến thức ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử đáp ứng yêu cầu về kiến thức chuyên môn trong CĐR. Đối với các nội dung thực hành tại xưởng, thực tập tại DN, GV thực hiện hướng dẫn ban đầu kết hợp làm mẫu để NH hiểu quy trình thực hiện, hướng dẫn thường xuyên trong quá trình NH luyện tập và hướng dẫn kết thúc kết hợp với làm mẫu lại giúp NH tiếp thu bài tốt hơn; mặt khác, NH còn được hướng dẫn thực hành cụ thể bằng các phiếu luyện tập.

Hằng năm, Nhà trường triển khai đánh giá mức độ hài lòng của GV/NH vào cuối mỗi học kỳ, bộ môn tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về học phần giảng dạy với các phương pháp dạy và học được thiết kế trong ĐCCT các học phần được GV hài lòng 100% [H4.04.02.10]. Nhà trường tổ chức khảo sát SV về các hoạt động dạy và học được xây dựng trong ĐCCT bằng phương pháp trực tiếp trên máy tính theo thang đo Likert 5 cấp độ, kết quả cụ thể:

Nguồn: [Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, lấy ý kiến SV Đại học về các học phần ngành CNKTĐ, ĐT giai đoạn 2021-2023]

Kết quả khảo sát SV về các hoạt động giảng dạy và học tập đều được đánh giá ở mức điểm 4,40 trở lên, điều đó thể hiện sự hài lòng cao. Các số liệu khảo sát cho thấy, các hoạt động dạy và học được xây dựng trong CTĐT là phù hợp, cả GV và SV đều hài lòng về hoạt động dạy và học/phương pháp giảng dạy và học tập đang thực hiện tại trường.

Các hoạt động giảng dạy và học tập được thiết kế đa dạng, linh hoạt, đáp ứng CĐR. Các phương pháp giảng dạy đa dạng, phù hợp với từng học phần, có nhiều hoạt động thực hành, thảo luận, nhiều HP triển khai cho NH đi thực tập tại DN. Việc hướng dẫn NH về phương pháp học tập phù hợp với bậc ĐH, đặc biệt là các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và các kỹ năng mềm được quan tâm, chú trọng.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trung tâm Đảm bảo chất lượng


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 497 Tổng truy cập: 19.784.349