Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá công tác tổ chức thi học kỳ tập trung tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:07 - 19/08/2019 Lượt xem: 775

Từ học kỳ 2, năm học 2018 – 2019. Thực hiện quy định Quản lý thi tập trung tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội. Thực hiện kết luận của lãnh đạo Trường về việc rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ đối với các lớp Đại học thi tập trung, báo cáo nhằm đánh giá toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức thi học kỳ.

Từ kết quả tổ chức thi tập trung đã tổng hợp, có thể thấy hiệu quả từ việc triển khai quy định Quản lý thi tập trung, Thể hiện ở một số mặt trong công tác tổ chức, điều hành kỳ thi, được đánh giá ở những điểm nổi bật dưới đây:

Công tác lập kế hoạch: Nhìn chung, các kế hoạch triển khai được ban hành kịp thời, đủ các thông tin, dữ liệu, giúp các đơn vị liên quan chủ động trong công tác phân công, bố trí nhân lực và triển khai các công việc chuẩn bị cho kỳ thi, đặc biệt là chuẩn bị nguồn lực chấm thi. Trước kỳ thi, các đơn vị gửi danh sách cán bộ coi thi theo phân công.Tổ chức thi kỳ vào ngày thứ 7, chủ nhật và sử dụng sinh viên tham gia công tác coi thi nên đã giảm tải được số lượng cán bộ coi thi.

Công tác lập danh sách dự thi: Trung tâm Đảm bảo chất lượng giám sát khoa/TT thực hiện quy trình xét điều kiện điều kiện dự thi. Ngay sau khi hoàn thành danh sách dự thi, sinh viên được trực tiếp biết thông tin (rút ngắn khâu gửi thông báo đến các Khoa/TT để thông báo đến sinh viên). Tuy nhiên, một số môn thi gửi chậm danh sách dự thi theo kế hoạch, làm ảnh hưởng đến việc lập và công bố (lịch kết thúc giảng dạy sát lịch thi).

Công tác tổ chức thi: Kỳ thi đã được tổ chức theo hình thức tập trung với tổng số 105 ca thi, 438 phòng thi, huy động 830 lượt cán bộ coi thi, 39 lượt cán bộ giám sát thi. Trước mỗi ca thi, thư ký tổ chức thi đều nhắc nhở, phổ biến một số điểm lưu ý trong quá trình coi thi, tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên số phòng thi. Có 01 CBCT, 01 sinh viên  đi muộn. KHCB quên không phân công 2 CBCT. Có 01 CBCT của khoa Cơ Điện đến nhầm ca thi. Quy trình tổ chức thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan. Địa điểm tổ chức thi tập trung tại địa điểm thuận lợi. Công tác tổ chức thi được giám sát bởi bộ phận thanh tra, cán bộ giám sát. Tuy nhiên, cán bộ coi thi còn dễ dãi trong việc thực hiện quy chế thi và lúng túng trong việc xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi.

Công tác chấm thi: Để triển khai công tác chấm thi, trung tâm đã lập kế hoạch về tiến độ chấm thi, thông báo về việc lập danh sách cán bộ chấm thi, tiến độ chấm thi theo từng ngày. Các tổ chấm thi đã xây dựng kế hoạch và năng lực chấm thi chi tiết. Quy trình chấm thi được thực hiện thông qua quy trình chấm 02 vòng độc lập dưới sự theo dõi của Thư ký tổ chức thi và Tổ trưởng chấm thi. Tuy nhiên, thư ký chấm thi chưa nghiên cứu kỹ quy định quản lý thi tập trung và quy định chấm kiểm tra chưa cụ thể cần bổ sung.

Cơ sở vật chất phục vụ công tác thi tập trung: Từ học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, khu vực tổ chức thi và chấm thi được nhà trường quan tâm và chú trọng. Về công tác tổ chức thi đã có 01 điểm tổ chức thi tập trung phù hợp đảm bảo thuận lợi cho cán bộ coi thi; Về công tác chấm thi: đã có 01 phòng chấm thi. Tuy nhiên, chưa có máy tính để phục vụ chấm thi thực hành trên phần mềm.

Công tác tổ chức kỳ thi học kỳ trình độ đại học được tổ chức cho toàn bộ sinh viên đại học 03 khóa, diễn ra với quy mô lớn 76 môn thi, 11.844 lượt sinh viên dự thi nhưng đã cơ bản thực hiện các mục tiêu đặt ra. Đây là cơ hội phát huy cho những lần tổ chức tiếp theo trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Phương


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 895 Tổng truy cập: 19.957.803