Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá của sinh viên về các học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:13 - 12/09/2022 Lượt xem: 326
Trong Học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.

Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,… Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/ trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Sinh viên thực hành học phần Vẽ mỹ thuật
Nội dung khảo sát được thiết kế thành phiếu khảo sát sinh viên về học phần bao gồm 3 nội dung và 13 tiêu chí
(1) Phần 1. Mục tiêu, nội dung học phần.
(2) Phần 2. Tổ chức hoạt động dạy, học và kiểm tra đánh giá
(3) Phần 3. Cơ sở vật chất, học liệu
Với các cấp độ đánh giá nhận xét:

Kết quả khảo sát được thể hiện một số nội dung chủ yếu sau:
- Về độ tin cậy bộ số liệu: Kết quả cho thấy giá trị Cronbach's Alpha tổng thể và Cronbach's Alpha trung bình các tiêu chí các đơn vị và chung toàn trường như nhau, đều nằm trong khoảng 0,8 ≤ α ≤ 1,0 (Cơ sở dữ liệu tin cậy, thang đo lường tốt). Do đó, có thể kết luận:

+ Bảng hỏi (bao gồm nội dung hỏi và thang đo) được thiết kế phù hợp với đối tượng trả lời.
+ Thang đo và nội dung hỏi phù hợp với nhau.

+ Kết quả trung bình chung các chỉ số theo thang đo Likert cho thấy, mức độ hài lòng của sinh viên HK2 năm học 2021-2022, các khoá trình đô đại học 3,4,5,6 đạt 4,32 giảm nhẹ so với học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (4,40) nhưng vẫn trong khoảng rất hài lòng.

+ 03/03 nội dung đánh giá có điểm trung bình ở mức rất hài lòng (mức 5 của thang đo Likert).
+ Điểm trung bình chung (TBC) của nội dung đánh giá tương đương nhau. Các tiêu chí đánh giá hầu như không có sự chênh lệch giữa các nhóm nội dung về các chỉ số cao nhất, thấp nhất
+ Trung bình chung các khoá theo từng năm đều đánh giá trong khoảng điểm từ 4.27 -  4.48 - ở mức rất hài lòng (Mức 5)

+ Các ngành đánh giá cao đề cương HP là: CNSD, CNKTCK, CNKTĐ- ĐT, KT đều có số mẫu nhỏ. Khoa chủ trì ngành cần có thêm những khảo sát để cải tiến CTĐT đáp ứng yêu cầu đào tạo các học phần.

+ Có 7/8 ngành đánh giá học phần ở mức 5 (Mức rất hài lòng), 1/8 ngành đánh giá ở mức 4 (hài lòng) là ngành Marketting (mẫu nhó <15)

Sinh viên học Thiết kế trang phục
Hầu hết, các tiêu chí được đánh giá trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 được đánh giá ở cấp độ 5 (mức rất hài lòng), điểm TBC đạt 4.32. So với học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 có giảm nhẹ nhưng vẫn ở trong nhóm hài lòng cao. Các khoa/trung tâm cần tiếp tục thu thập thêm các dữ liệu, phân tích và có kế hoạch rà soát, cải tiến các học phần nhằm đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo.
  
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 478 Tổng truy cập: 20.636.925