Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng các yêu cầu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 08:48 - 04/03/2020 Lượt xem: 756
Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính của cơ sở giáo dục đại học. Nó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục mà còn cho sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội và môi trường.

Ngày 2/3/2020, Hội đồng khoa học nhà trường tổ chức tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” do Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì, chủ nhiệm đề tài là Ths. Nguyễn Văn Trung – Chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng.
Tham dự Hội đồng có: NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo – Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn đề tài; Các ủy viên Hội đồng tuyển chọn đề tài là đại diện các đơn vị đào tạo và chức năng trong nhà trường là phòng Tổ chức hành chính, phòng Đào tạo, khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ May, Trung tâm Thực hành May; đại diện lãnh đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng,  bộ phận chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ; Ths. Nguyễn Thu Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Thư ký Hội đồng.
        
Mở đầu, NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu đề dẫn về vấn đề nghiên cứu về văn hóa chất lượng và các vấn đề liên quan định hướng trong Hội đồng.
Tiếp theo, chủ nhiệm đề tài Ths. Nguyễn Văn Trung trình bày nội dung tóm tắt đề tài nghiên cứu: “Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội”, các vấn đề được tác giả luận giải trình bày:

          1. Khái niệm về văn hóa chất lượng
          2. Thực trạng văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
          3. Một số nghiên cứu xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng ở trong nước và nước ngoài
          4. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học: mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện, sản phẩm nghiên cứu, tài liệu tham khảo.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt các nội dung, Hội đồng thảo luận và có biên bản kèm theo, các ủy viên đã đề xuất các góp ý, đóng góp cho thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học để hoàn thiện hơn, các góp ý tập trung vào các nội dung: Mục tiêu nghiên cứu, tổng quan nghiên cứu trong nước và nước ngoài, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện và sản phẩm kết quả đề tài.
         
Đại diện đơn vị chủ trì – Trung tâm Đảm bảo chất lượng trao đổi một số vấn đề và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến đề tài của các ủy viên về lĩnh vực văn hóa chất lượng trong công tác kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng nhà trường.
Các ý kiến đóng góp cũng như phát biểu của đại diện đơn vị chủ trì được chủ tịch Hội đồng tuyển chọn đề tài NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Hường tổng hợp và kết luận trong Hội đồng một số vấn đề như sau:
          1. Sửa lại mục tiêu cụ thể phù hợp với mục tiêu tổng quát.
          2. Viết ngắn gọn lại các nghiên cứu trong nước và nước ngoài, lựa chọn những nghiên cứu liên quan.
          3. Trình bày ngắn gọn luận giải, trọng tâm vấn đề cần nghiên cứu bám sát mô hình 5 thành tố xây dựng văn hóa chất lượng áp dụng vào thực tiễn nhà trường
          4. Nội dung 3 cần bổ sung các giải pháp phát triển văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội và có xây dựng lộ trình cụ thể cho các giải pháp.
          5. Nghiên cứu tính toán kinh phí ngoài đề tài khi thực hiện lấy ý kiến chuyên gia ngoài trường về vấn đề văn hóa chất lượng.

Nghiên cứu khoa học cung cấp nền tảng cho sự tiến bộ của kiến thức cũng như việc khám phá các kiến thức mới. Nó là nguồn gốc của những ý tưởng mới , phương pháp, kỹ thuật và đổi mới trên một loạt các lĩnh vực chuyên ngành và đa ngành. Hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng mà còn khẳng định được thương hiệu nhà trường với xã hội trong hoạt động đào tạo theo định hướng ứng dụng.

Một số hình ảnh trong buổi tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học:
 

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 325 Tổng truy cập: 19.849.331