Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng khoá đào tạo năm học 2022 - 2023

Ngày đăng: 08:30 - 11/01/2024 Lượt xem: 98

Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học trước khi tốt nghiệp  nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ người học trước khi tốt nghiệp trong các hoạt động học tập. Kết quả khảo sát chất lượng các hoạt động phục vụ và đào tạo là 1 trong những căn cứ để đưa ra các biện pháp thích hợp, kịp thời để hỗ trợ người học trước khi tốt nghiệp học tập và nghiên cứu trong quá trình học tập.

Năm học 2022 – 2023, Nhà trường triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng phục vụ và đào tạo với 3 nội dung:

Hình 1. Các tiêu chí khảo sát người học trước tốt nghiệp về chất lượng khoá đào tạo, năm học 2022-2023

Các tiêu chí trong từng nhóm nội dung được đánh giá theo thang đo Likert 5 cấp độ từ cấp độ hài lòng thấp nhất (mức 1- Rất không hài lòng) đến mức độ hài lòng cao nhất (mức 5 – Rất hài lòng).

Kết quả khảo sát 756/815 người học trước tốt nghiệp cho thấy 100% các tiêu chí được phản hồi mức độ hài lòng về các tiêu chí đánh giá cho 3 nội dung khảo sát. Điểm trung bình theo thang đo Likert cho tất cả các tiêu chí đạt 4.11 thuộc mức đánh giá hài lòng trở lên, điều này khẳng định hơn nữa niềm tin của người học trước khi tốt nghiệp đối với chất lượng đào tạo, phục và hỗ trợ. Điều này thể hiện qua biểu đồ đối sánh như sau:

Hình 2. Biểu đồ Biểu diễn mức độ hài lòng của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa đào

Kết quả khảo sát cho thấy 100% sinh viên đang học hài lòng về chất lượng và các hoạt động phục vụ và đào tạo, năm học 2022-2023 khảo sát 43 tiêu chí thì 43 tiêu chí được đánh giá ở mức 4 theo thang đo Likert – Mức độ hài lòng. Tuy nhiên chỉ số hài lòng năm 2022-2023 giảm 0.09 điểm so với năm 2021-2022. Các đơn vị chủ trì các nội dung phục vụ và hỗ trợ cần cải thiện công tác phục vụ và hỗ trợ người học trước khi tốt nghiệp để nâng cao các chỉ số này.

Tiêu chí “2.8. Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập được thiết kế phù hợp” được đánh giá cao nhất với chỉ số điểm là 4.16, cho thấy cơ bản các các hình thức KTĐG trong CTĐT được xây dựng phù hợp với các học phần trong CTĐT

Các tiêu chí khảo sát về “1.2. Các trang thiết bị trong phòng học đáp ứng yêu cầu học tập” là tiêu chí được đánh giá thấp nhất, có chỉ số 3,96 giảm so với năm 2021-2022 là 0,18 điểm, đây là tiêu chí tiếp tục có xu hướng giảm. Nhà trường cần cải thiện trang thiết bị phòng học để đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, không có tiêu chí nào ở cấp độ 5 (cấp độ cao nhất) => Trường cần phát huy hơn nữa các điểm mạnh và khắc phục một số tồn tại SV đề xuất để hướng đến mục tiêu đạt khung hài lòng ở cấp độ 5.

Hình 3. Biểu đồ chung các nhóm tiêu chí theo điểm trung bình

Qua kết quả khảo sát người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ cần lưu ý đến một số nội dung sau:

Kết quả khảo sát cho thấy cơ bản sinh viên hài lòng về chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ, các chỉ số đánh giá của người học trước khi tốt nghiệp đều ở mức độ 4 theo thang đo Likert (mức độ hài lòng). Chỉ số chung năm 2022-2023 là 4.06 với tỉ lệ hài lòng chung là là 81.2%. Tuy nhiên, so với năm học 2021-2022 chỉ số hài lòng của người học trước khi tốt nghiệp năm 2022-2023 giảm 0.08 điểm. Nhà trường cần cải thiện các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học trước khi tốt nghiệp để cải thiện các chỉ số hài lòng.

- Đánh giá chung:

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của SV trước TN về chất lượng hoạt khóa đào tạo của Trường có chỉ số hài lòng chung là 4.02, thuộc cấp độ 4/5 của mức hài lòng theo thang đo Likert => Trường đã nỗ lực cải tiến để đáp ứng được nhu cầu của SV.
 
Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy, không có tiêu chí nào ở cấp độ 5 (cấp độ cao nhất) => Cần phát huy hơn nữa các điểm mạnh và khắc phục một số tồn tại SV đề xuất để hướng đến mục tiêu đạt khung hài lòng ở cấp độ 5.

- Lưu ý và khuyến nghị cụ thể:

* Đối với nhóm tiêu chí Tổ chức thực hiện khóa đào tạo:

- Phòng Quản trị cơ sở vật chất cần lập kế hoạch tiếp tục chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị giúp SV hài lòng hơn nữa vể khâu tổ chức đào tạo của Trường.

* Đối với nhóm tiêu chí Chương trình đào tạo:

- Nhà trường cần đổi mới chất lượng giảng dạy học phần kỹ năng mềm, cập nhật bổ sung nội dung chương trình giảng dạy sát với thực tế doanh nghiệp để sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp cận và thích nghi.

* Đối với nhóm tiêu chí Hoạt động dạy và học:

- Khoa/TT tiếp tục liên hệ mở rộng phạm vi đi thực tế, thực tập cho SV, quan tâm hơn nữa trong khâu tổ chức hướng dẫn SV khi đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

 

 


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 378 Tổng truy cập: 20.636.645