Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học về chất lượng các hoạt động phục vụ

Ngày đăng: 09:38 - 20/12/2023 Lượt xem: 245

Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ người học trong các hoạt động học tập. Kết quả khảo sát chất lượng các hoạt động phục vụ và đào tạo là 1 trong những căn cứ để đưa ra các biện pháp thích hợp, kịp thời để hỗ trợ người học học tập và nghiên cứu trong quá trình học tập.

Năm học 2022 – 2023, Nhà trường triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người học về chất lượng phục vụ và đào tạo với 7 nội dung:

Các tiêu chí trong từng nhóm nội dung được đánh giá theo thang đo Likert 5 cấp độ từ cấp độ hài lòng thấp nhất (mức 1- Rất không hài lòng) đến mức độ hài lòng cao nhất (mức 5 – Rất hài lòng).
Kết quả khảo sát 2727/3554 cho thấy trên 75% người học phản hồi mức độ hài lòng về các tiêu chí đánh giá cho 7 nội dung khảo sát. Điểm trung bình theo thang đo Likert cho tất cả các tiêu chí đạt 4.06 thuộc mức đánh giá hài lòng trở lên, điều này khẳng định hơn nữa niềm tin của người học đối với chất lượng đào tạo, phục và hỗ trợ. Điều này thể hiện qua biểu đồ đối sánh như sau:

Kết quả khảo sát cho thấy 100% sinh viên đang học hài lòng về chất lượng và các hoạt động phục vụ và đào tạo, năm học 2022-2023 khảo sát 43 tiêu chí thì 43 tiêu chí được đánh giá ở mức 4 theo thang đo Likert – Mức độ hài lòng. Tuy nhiên chỉ số hài lòng năm 2022-2023 giảm 0.08 điểm so với năm 2021-2022. Các đơn vị chủ trì các nội dung phục vụ và hỗ trợ cần cải thiện công tác phục vụ và hỗ trợ người học để nâng cao các chỉ số này.

Tiêu chí “TC13. Các chế độ học bổng công khai rõ ràng, đúng đối tượng” được đánh giá cao nhất với chỉ số điểm là 4.12, cho thấy cơ bản các chính sách học bổng hỗ trợ người học được triển khai phù hợp và đáp ứng yêu cầu của sinh viên. Mặc dù là tiêu chí cao nhất nhưung chỉ số điểm lại giảm 0.04 so với năm học 2021-2022 (Năm học 2021-2022 là 4.16). Nhà trường cần có những giải pháp tài chính để cải thiện chế độ họcbổng cho sinh viên.

Các tiêu chí khảo sát về “TC33.Hạ tầng CNTT và đường truyền internet đáp ứng yêu cầu học tập” là tiêu chí được đánh giá thấp nhất, có chỉ số 3,92 giảm so với năm 2021-2022 là 0,12 điểm, đây là tiêu chí tiếp tục có xu hướng giảm. Nhà trường cần cải thiện dịch vụ mạng internet để phục vụ sinh viên.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, không có tiêu chí nào ở cấp độ 5 (cấp độ cao nhất) => Trường cần phát huy hơn nữa các điểm mạnh và khắc phục một số tồn tại SV đề xuất để hướng đến mục tiêu đạt khung hài lòng ở cấp độ 5.

Qua kết quả khảo sát người học về chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ cần lưu ý đến một số nội dung sau:

Kết quả khảo sát cho thấy cơ bản sinh viên hài lòng về chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ, các chỉ số đánh giá của người học đều ở mức độ 4 theo thang đo Likert (mức độ hài lòng). Chỉ số chung năm 2022-2023 là 4.06 với tỉ lệ hài lòng chung là là 81.2%. Tuy nhiên, so với năm học 2021-2022 chỉ số hài lòng của người học năm 2022-2023 giảm 0.08 điểm. Nhà truoèng cần cải tiến các haotj động phục vụ và hỗ trợ người học để cải thiện các chỉ số hài lòng.

* Đối với nhóm tiêu chí về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, mục tiêu, triết lý giáo dục của Trường: tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giải thích Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, mục tiêu đào tạo, Triết lý giáo dục tới SV

* Đối với nhóm tiêu chí về hoạt động hỗ trợ sinh viên: Nhà trường cần cải thiện chất lượng các nội dung có kết quả đánh giá giảm sâu như: đổi mới các hoạt động tư vấn hướng nghiệp (chọn ngành chuyên sâu/ngành hẹp,...), định hướng việc làm đáp ứng được nhu cầu việc làm, cải thiện chính sách hỗ trợ tham gia NCKH (nguồn kinh phí, nguyên vật liệu, tài liệu..), cải thiện thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên (Đăng ký học phần, giấy tờ liên quan, ….) được giải quyết kịp thời, đặc biệt thái độ của đội ngũ phục vụ và hỗ trợ cần cải thiện hơn.

* Đối với công tác y tế: Nhà trường cần cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cho SV (khám, cấp thuốc, sơ cứu, thực hiện các chế độ bảo hiểm…) được đảm bảo.

* Đối với công tác cố vấn học tập: Đội ngũ CVHT cần quan tâm và giám sát thường xuyên hơn tình hình học tập sinh viên và hoạt động của lớp chủ nhiệm.

* Đối với hoạt động Câu lạc bộ, đoàn thanh niên: Các câu lạc bộ hoạt động chưa hiệu quả, Đoàn thanh niên cần cải tiến hoạt động các CLB đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

* Đối với Cơ sở vật chất phục vụ sinh viên: Nhà trường cần cải thiện Trang thiết bị trong phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu học tập , hạ tầng CNTT và đường truyền internet đáp ứng yêu cầu học tập.

* Đối với thư viện phục vụ sinh viên: Thư viện cần sắp xếp và cải thiện không gian, chỗ ngồi đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, thư viện số, sách/ tài liệu điện tử cần bổ sung kịp thời các tài liệu đáp ứng nhu cầu thông tin chuyên ngành sinh viên đang học.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 376 Tổng truy cập: 20.637.311