Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Kết quả khảo sát sinh viên về các học phần học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:40 - 13/04/2023 Lượt xem: 309
Trong Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.

Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,… Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/ trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Nội dung khảo sát được thiết kế thành phiếu khảo sát sinh viên về học phần bao gồm 3 nội dung và 14 tiêu chí đánh giá
(1) Phần 1. Mục tiêu, nội dung học phần.
(2) Phần 2. Tổ chức hoạt động dạy, học và kiểm tra đánh giá
(3) Phần 3. Cơ sở vật chất, học liệu
Với các cấp độ đánh giá nhận xét:
Bên cạnh các tiêu chí đánh giá cấp độ, nội dung khảo sát đã bổ sung thêm các câu hỏi nguyên nhân dẫn đến sự không hài lòng của người học về các học phần.
Công tác khảo sát được thực hiện theo quy trình 4 bước sau: (1). Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát sinh viên => (2) Xây dựng phiếu khảo sát => (3) Thực hiện điều tra khảo sát => (4) Tổng hợp kết quả khảo sát.

Ảnh 1. Một buổi thực hành kỹ thuật may của sinh viên
Kết quả khảo sát  160/167 học phần với số lượt phản hồi 19100/21604 trong học kỳ 1, năm học 2022- 2023 được thể hiện một số nội dung chủ yếu sau:
- Về độ tin cậy bộ số liệu: Kết quả cho thấy giá trị Cronbach's Alpha tổng thể và Cronbach's Alpha trung bình các tiêu chí các đơn vị và chung toàn trường như nhau, đều nằm trong khoảng 0,8 ≤ α ≤ 1,0 (Cơ sở dữ liệu tin cậy, thang đo lường tốt). Do đó, có thể kết luận:

+ Bảng hỏi (bao gồm nội dung hỏi và thang đo) được thiết kế phù hợp với đối tượng trả lời.
+ Thang đo và nội dung hỏi phù hợp với nhau.
+ Kết quả trung bình chung các chỉ số theo thang đo Likert cho thấy, mức độ hài lòng của sinh viên HK1, năm học 2022-2023, các khoá đại học 4,5,6,7 đạt 4,32 không tăng so với học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (4.32) cho thấy sự ổn định về mức độ hài lòng của người học đối với các học phần
+ 03/03 nội dung đánh giá có điểm trung bình ở mức rất hài lòng (mức 5 của thang đo Likert).
+ Điểm trung bình chung (TBC) của nội dung đánh giá tương đương nhau. Các tiêu chí đánh giá hầu như không có sự chênh lệch giữa các nhóm nội dung về các chỉ số cao nhất, thấp nhất
+ Trung bình chung các ngành (8/8) đánh giá ở mức điểm TB là 4.39 (Mức 5- mức rất đồng ý). So sánh với HK2, năm học 2021-2022 điểm TBC tương đương nhau.
+ Các ngành đánh giá cao đề cương HP là: CNSD, CNKTCK, CNKTĐ- ĐT, KT đều có số mẫu nhỏ. Khoa chủ trì ngành cần có thêm những khảo sát để cải tiến CTĐT đáp ứng yêu cầu đào tạo các học phần.
Hầu hết, các tiêu chí được đánh giá trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 được đánh giá ở cấp độ 5 (mức rất đồng ý), điểm TBC đạt 4.32. So với học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 giữ ổn định và ở trong nhóm hài lòng cao. Các khoa/trung tâm cần tiếp tục thu thập thêm các dữ liệu, phân tích và có kế hoạch rà soát, cải tiến các học phần nhằm đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo theo gợi ý sau:
+ So sánh giữa mục tiêu học phần và yêu cầu người học.
+ Phương pháp giảng dạy được thiết kế có đa dạng không?
+ Trang thiết bị sử dụng trong quá trình giảng dạy và hoạt động như thế nào?
 
Bài và ảnh: Nguyễn Thu Phương
Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 255 Tổng truy cập: 20.638.872