Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Thông qua quy định khảo sát các bên liên quan theo yêu cầu kiểm định chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 01:57 - 10/12/2019 Lượt xem: 1.366
Ngày 29/11/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chủ trì Hội nghị thông qua quy định khảo sát các bên liên quan theo yêu cầu Kiểm định chất lượng giáo dục.

Hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những công tác trọng tâm trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục theo Điều 49 - Luật Giáo dục đại học năm 2012: Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục  đại học; Xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn nhất định; Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. Theo yêu cầu đổi mới, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chủ trì Hội nghị thông qua quy định khảo sát các bên liên quan theo yêu cầu Kiểm định chất lượng giáo dục.

Phát biểu đề dẫn trước các đơn vị trong nhà trường, TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội nêu lý do buổi họp: Hoạt động khảo sát các bên liên quan được nhà trường thực hiện nhiều năm, tuy nhiên hiện nay chưa có quy định cụ thể, các yêu cầu nằm ở nhiều công văn, văn bản khác nhau vì vậy việc xây dựng một quy định chung, thống nhất cho các đơn vị thực hiện là một yêu cầu cấp thiết trong hoạt động Tự đánh giá đảm bảo chất lượng của nhà trường. Vì vậy, các đơn vị cần nghiêm túc cho ý kiến để quy định được triển khai.
Ảnh 1: TS- Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng phát biểu đề dẫn
Đại diện trung tâm Đảm bảo chất lượng, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng trình bày các nội dung trong dự thảo quy định khảo sát và trách nhiệm các bên liên quan về các nội dung: Giải thích các thuật ngữ sử dụng trong quy định: Khảo sát, các bên liên quan, tiêu chí đánh giá, chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Viện dẫn các thông tư, công văn của Bộ giáo dục và Đào tạo về yêu cầu khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác kiểm định chất lượng, tự đánh giá cơ sở giáo dục và đánh giá chương trình đào tạo tại nhà trường; Trình bày sơ đồ quy trình thực hiện các hoạt động khảo sát, các loại khảo sát và trách nhiệm các bên liên quan trong việc tổ chức khảo sát và tổng hợp kết quả,…
Ảnh : Ths. Nguyễn Văn Huy – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng trình bày tại buổi họp
Hội nghị diễn ra sôi nổi với rất nhiều thảo luận về các nội dung và giải trình các ý kiến các đơn vị góp ý cho quy định khảo sát: về nội dung khảo sát, biểu mẫu báo cáo kết quả khảo sát, quy trình tổ chức thực hiện, đơn vị chủ trì và các nội dung khảo sát chuyên biệt...

Đồng chí Nguyễn Văn Huy đại diện Trung tâm Đảm bảo chất lượng giải trình ý kiến các đơn vị về nội dung khảo sát, đơn vị chủ trì, trách nhiệm các bên liên quan trong việc chủ trì các nội dung khảo sát, giải thích các nội dung khảo sát chuyên biệt do đơn vị chủ trì như: Khoa/Trung tâm phụ trách học phần, chương trình đào tạo thì chủ trì lấy ý kiến của sinh viên, cán bộ giảng viên của đơn vị về các nội dung do đơn vị phụ trách; Phòng CTHSSV&TTGD phụ trách công tác sinh viên sẽ chủ trì các nội dung khảo sát mức độ hài lòng của người học.
Trong Hội Nghị, các đơn vị có ý kiến Trung tâm Đảm bảo chất lượng cần xây dựng một biểu mẫu và khung báo cáo kết quả chung để triển khai trong nhà trường.Ý kiến phát biểu một số phòng ban về quy định khảo sát. Trưởng phòng CTHSSV &TTGD ý kiến về trách nhiệm đơn vị chủ trì và các hoạt động khảo sát chuyên biệt. Các hoạt động học thuật và hỗ trợ sinh viên, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có nhiều thành công. Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy sức mạnh và lợi thế, tiếp tục cải tiến những tồn tại, hạn chế.
Trưởng Phòng Đào tạo – Ths. Phùng Thị Hạnh ý kiến về các hoạt động khảo sát doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu đào tạo.
Ý kiến phát biểu của phụ trách phòng TS&TT- Ths. Đoàn Thị Hương Thủy về truyền thông tuyển sinh, lấy ý kiến các bên liên quan đáp ứng nhu cầu kiểm định chất lượng.
 
TS. Hoàng Xuân Hiệp trả lời ý kiến phát biểu của các đơn vị về quy định khảo sát.

Ths.NCS. Nguyễn Thị Thu Hường trả lời ý kiến các đơn vị về quy trình khảo sát:

Kết thúc Hội nghị, TS. Hoàng Xuân Hiệp, chủ tịch Hội đồng kết luận một số điểm sau: (1) Chỉnh sửa lại quy trình khảo sát và trách nhiệm các bên liên quan, nội dung khảo sát thuộc đơn vị nào chủ trì. (2) Các khảo sát chuyên biệt cần yêu cầu rõ ràng và chỉnh sửa vào quy định. (3) Lập khung biểu mẫu phân tích kết quả khảo sát để chỉ rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Một số hình ảnh khác trong Hội nghị thông qua quy định khảo sát:


 Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 312 Tổng truy cập: 20.637.905