Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Triển khai công tác thu thập minh chứng sau phiên họp Hội đồng tự đánh giá – phiên thứ 3

Ngày đăng: 09:03 - 13/02/2019 Lượt xem: 1.045
Ngày 31/1/2019, Hội đồng Tự đánh giá họp phiên thứ 3 về việc tổng hợp thu thập minh chứng và triển khai kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết phiếu đánh giá và báo cáo tiêu chí.
 
Thực hiện kết luận của Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá trong phiên họp, các nhóm trưởng – Trưởng, Phó các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ đôn đốc đơn vị thực hiện công tác tổng hợp danh mục minh chứng, chuẩn bị các minh chứng từ việc phân tích tiêu chí của các nhóm chuyên trách Tự đánh giá, cụ thể:
 
 Nhóm 1 phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí về tầm nhìn sứ mạng, quản trị nhân lực và chiến lược nhà trường
 
 Nhóm 2 phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí về hoạt động đào tạo 

 Nhóm 3 phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí về quản lý tài chính và cơ sở vật chất
 
 Nhóm 4 phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí về Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong
 
 Nhóm 5 phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí về hoạt động phục vụ hỗ trợ người học và cộng đồng trong và ngoài trường
 
 Nhóm 6 phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí về tuyển sinh và quan hệ đối ngoại

 Nhóm 7 phụ trách tiêu chuẩn, tiêu chí về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Thư ký các nhóm được phân công sẽ tiến hành thu thập, phân loại minh chứng và cung cấp cho các nhóm chuyên trách sẽ tiến hành làm nhiệm vụ viết báo cáo tự đánh giá trong tháng 3 theo kế hoạch đã ban hành.
 
Trung Nguyễn
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 1.132 Tổng truy cập: 19.953.859