Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Triển khai tổ chức khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và học phần tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02:36 - 19/12/2019 Lượt xem: 917
Hoạt động khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và học phần được nhà trường quan tâm và chú trọng, vì vậy hoạt động này có ý nghĩa không chỉ đối với người học, với cán bộ, giảng viên, nhà quản lý giáo dục mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Từ ngày 16-24/12/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chủ trì tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và đề cương chi tiết học phần học kỳ 1, năm học 2019 – 2020. Khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên tập trung vào các nội dung: (1) Công tác chuẩn bị giảng dạy, nội dung, học liệu và phương pháp giảng dạy của giảng viên, (2) Trách nhiệm, sự nhiệt tình, khả năng khuyến khích sự sáng tạo của giảng viên đối với người học, (3) Kiểm tra đánh giá kết quả học tập, (4) Tác phong sư phạm của giảng viên; Khảo sát đề cương học phần tập trung vào các nội dung: (1) Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần, (2) Cấu trúc, nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá, tài liệu tham khảo học phần, (3) Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ học phần, (4) Các vấn đề khác.

Các nội dung khảo sát được thiết kế thành các tiêu chí đánh giá, cho từng nhóm nội dung, mỗi nội dung tiêu chí được gắn 5 cấp độ đánh giá của thang đo Likert: 1. Rất không hài lòng, 2. Không hài lòng, 3. Chấp nhận được, 4. Hài lòng, 5. Rất hài lòng;

Hoạt động khảo sát được thực hiện theo kế hoạch đã được lập chi tiết cho từng buổi, phân công cán bộ phụ trách khoa/TT. Trong mỗi buổi khảo sát, các cán bộ phụ trách phổ biến tầm quan trọng của việc khảo sát đối với hoạt động đào tạo của nhà trường và việc nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ tốt hơn nữa người học.
Ảnh 1: Cán bộ phụ trách khảo sát phổ biến hoạt động khảo sát
Cán bộ phụ trách trực tiếp hướng dẫn sinh viên truy cập trang khảo sát trên website, lựa chọn học phần, cách thức đánh giá cho từng học phần và đọc các nội dung lấy ý kiến giảng viên, hướng dẫn sinh viên làm phiếu khảo sát và gửi kết quả lên hệ thống khảo sát trực tuyến.

Một số hình ảnh trong buổi khảo sát:


 
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 305 Tổng truy cập: 20.643.048