Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09:03 - 17/02/2020 Lượt xem: 810
Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường đang được đẩy mạnh trong năm học 2019 - 2020. Song song với hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, trường Đại học Công nghiệp Dệt May triển khai tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục.

          Ngày 14/2/2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì tổ chức triển khai Hội nghị tự đánh giá chương trình đào tạo. Tham dự hội nghị có: đồng chí NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng, phụ trách công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng; đồng chí Ths. Nguyễn Thu Phượng – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn các khối ngành may, thời trang, sợi dệt; đồng chí Nguyễn Văn Huy – Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng; các đồng chí trưởng khoa, phó trưởng khoa, trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn các đơn vị khoa/trung tâm có chương trình đào tạo được đánh giá.
          Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu đề dẫn, nói lên tầm quan trọng của hoạt động tự đánh giá và tự đánh giá chương trình đào tạo theo thông tư mới.

          Đồng chí Nguyễn Văn Huy, trình bày các nội dung triển khai trong Hội 
nghị về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo, gồm: Danh mục các văn bản quy định, hướng dẫn, công văn về đánh giá chương trình đào tạo, bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo, các phụ lục hướng dẫn và nhấn mạnh vào việc phân công cán bộ tham gia và lập kế hoạch triển khai các hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo theo phụ lục hướng dẫn chi tiết theo từng tuần.
          Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Huy trình bày, các đồng chí trong Hội nghị thảo luận về việc triển khai các hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo, những vướng mắc, những khó khăn được nêu ra trong Hội nghị. Các vướng mắc tập trung vào việc lập kế hoạch, khối lượng công việc thực hiện và hồ sơ minh chứng liên quan đến chương trình đào tạo và rút kinh nghiệm từ hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục để có thể áp dụng vào công tác triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo ở các đơn vị khoa/ trung tâm.

          Mọi thắc mắc trong hội nghị đều được các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giải đáp, đồng chí Hường nhấn mạnh: hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo cách thức làm việc tương tự như hoạt động tự đánh giá nhưng quy mô nhỏ hơn và ở cấp khoa, các khoa giảng dạy có chương trình đào tạo được đánh giá sau hội nghị cần triển khai, lập kế hoạch, phân công nhân sự phù hợp, có thể lấy ở các đơn vị liên quan khác tham gia, nhấn mạnh khoa phụ trách chương trình đào tạo sẽ làm nhiệm vụ thực hiện chính, chủ trì các hoạt động như tự đánh giá cơ sở giáo dục, chức năng tương tự như trung tâm Đảm bảo chất lượng đang thực hiện và mỗi chương trình đào tạo đều phải có 1 hội đồng riêng.
          Sau khi các đơn vị khoa/trung tâm thảo luận và giải đáp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng kết luận một số vấn đề sau:

1. Nghiên cứu tài liệu, thông tư văn bản hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
2. Các khoa phụ trách chương trình đào tạo được đánh giá cần triển khai lập kế hoạch tự đánh giá sau khi kết thúc Hội nghị và hoàn thành trước 29/2/2020.
3. Trưởng đơn vị phụ trách chương trình đào tạo được đánh giá phân công cán bộ tham gia vào hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm định.
4. Thành lập ban thư ký Hội đồng có nhân sự của trung tâm Đảm bảo chất lượng tham gia.
5. Thành lập nhóm chuyên trách tự đánh giá chương trình đào tạo và thư ký có thể là giáo vụ khoa theo đặc thù của đơn vị đánh giá.
6. Tổ chức tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo trong tháng 3/2020
Với những yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục hiện nay, công tác tự đánh giá chương trình đào tạo song song với hoạt động tự đánh giá nhà trường là một việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng trong hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 204 Tổng truy cập: 20.638.626