Giới thiệu ngành Kế toán

Ngày đăng: 11:18 - 13/02/2023 Lượt xem: 2.347
         Trong nền kinh tế, Kế toán là ngành phổ biến và không thể thiếu trong các tổ chức, doanh nghiệp. 
1. Kế toán là gì?

         Hiểu một cách đơn giản, Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan,… Nói chuyên sâu hơn, kế toán là ngành thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan...
         Đối tượng chính của Kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở hai mặt đó là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán thường được chia thành hai lĩnh vực: kế toán công và kế toán doanh nghiệp.
 2. Sinh viên ngành Kế toán tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được học gì?

         Sinh viên ngành Kế toán được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán.
Được tiếp cận thực tế thông qua các học phần thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; các học phần thực hành hình thành kỹ năng nghề như kế toán thuế, thực hành kế toán tổng hợp trên phòng kế toán ảo và được tiếp cận thực tế thông qua việc làm dịch vụ kế toán, …

         Ngoài các kiến thức nên tảng, tổng quan sinh viên học ngành kế toán còn được trang bị kỹ năng khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian…

 
 
3.Vị trí việc làm của sinh viên ngành Kế toán

         Sau tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận các công việc sau:
         - Nhóm 1. Chuyên viên kế toán phần hành , kế toán tổng hợp, kế toán thuế trong doanh nghiệp, các tổ chức khác.
         - Nhóm 2. Chuyên viên phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính tại các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính.
         - Nhóm 3. Chuyên viên kiểm toán nội bộ, trợ lý kiểm toán trong các doanh nghiệp kiểm toán và các tổ chức khác. 
4. Cơ hội việc làm và thu nhập của sinh viên ngành Kế toán

         Theo thống kê mỗi tháng có hàng nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, trung bình mỗi doanh nghiệp cần 2 - 6 kế toán viên. Kế toán là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất với nhiều cơ hội việc làm.
So với các ngành khác, thu nhập của người làm kế toán cao hơn từ 10% đến 15%. Tùy theo năng lực và vị trí làm việc, một kế toán mới ra trường có mức lương dao động từ 6.000.000đ đến 8.000.000đ/tháng;  kế toán tổng hợp lương trên 10.000.000 đ.

Liên kết website