Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2022 - 2023

Ngày đăng: 10:37 - 24/04/2023 Lượt xem: 418
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022-2023, ngày 4 tháng 4 năm 2023, Hội đồng khoa học của Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Giải pháp ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và học tập học phần Triết học Mác – Lênin tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội", chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Thị Đào và Ths. Đặng Thị Nga – Thành viên

Ths. Phạm Thị Đào báo cáo kết quả nghiên cứu
Trong buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, Ths Phạm Thị Đào – Chủ nhiệm đề tài đã trình tóm tắt bản báo cáo khoa học trước hội đồng khoa học. Bản báo cáo đã phản ánh đầy đủ tiến trình thực hiện, nội dung và và sản phẩm mà đề tài tạo ra.

Đề tài được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về tính khoa học và việc áp dụng đề tài vào trong thực tiễn sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin ở Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Kết quả 5 thành viên trong Hội đồng khoa học đã nhất chí đề tài bảo vệ cấp cơ sở thành công, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện để bảo vệ đề tài ở cấp Trường.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 723 Tổng truy cập: 19.957.040