Trang chủ

DUYỆT ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 2)

Ngày đăng: 09:54 - 26/10/2022 Lượt xem: 323
Ngày 25/10/2022, Hội đồng Khoa học khoa Kinh tế đã tổ chức duyệt 02 đề xuất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2022 – 2023 (đợt 2) tại Phòng Khách 2.

Hội đồng đánh giá đề xuất gồm có: ThS. Trần Thị Ngát – Quyền phó trưởng khoa: Chủ tịch Hội đồng, ThS-NCS. Trịnh Thùy Giang – giảng viên bộ môn Kế toán – Marketing: Phản biện 1; ThS Nguyễn Thị Minh Tâm – giảng viên bộ môn QTKD: Phản biện 2; ThS Nguyễn Thị Hiền – giảng viên bộ môn Kế toán – Marketing: Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà – Quyền phó trưởng bộ môn QTKD - Thư ký Hội đồng cùng 2 nhóm sinh viên đề xuất NCKH.

Đề xuất 1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi số trong quản lý sản xuất tại một số doanh nghiệp may mặc trên địa bàn huyện Gia Lâm, trưởng nhóm Hoàng Thị Mai – ĐHQL2-K5.

Đề xuất 2.  Kết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận sử dụng công nghệ số và truyền thông tại một số cửa hàng thời trang  trên địa bàn quận Long Biên -Hà Nội., trưởng nhóm Nguyễn Thị Phương - ĐHQL1-K5.
Tại buổi duyệt đề xuất, từng nhóm sinh viên trình bày ý tưởng của đề xuất do nhóm mình nghiên cứu thực hiện.

Hình 1. SV Hoàng Thị Mai – ĐHQL2_K5 trình bày tóm tắt nội dung đề xuất

 Hình 2. SV Nguyễn Thị Phương – ĐHQL1_K5 trình bày tóm tắt nội dung đề xuất
Sau khi lắng nghe đại diện 2 nhóm trình bày, hội đồng đã nhận xét và trao đổi để định hướng rõ ràng cho nhóm NCKH. Nhóm NCKH tiếp thu ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện đề xuất NCKH.

Hình 3. Trao đổi giữa hội đồng và nhóm sinh viên 
Kết luận hội đồng: 02/02 đề xuất được thông qua, nhóm nghiên cứu chỉnh sửa đề xuất theo kết luận của Hội đồng và gửi lại thư ký trước 29/10/2022.
 
Nguyễn Thị Ngân Hà - Khoa Kinh tế
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 358 Tổng truy cập: 19.849.364