Trang chủ

Giảng viên khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tham gia chương trình Đào tạo nội bộ 2023

Ngày đăng: 09:46 - 26/09/2023 Lượt xem: 139

 Con người luôn là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành bại của bất kỳ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nào. Đặc biệt là trong bối cảnh VUCA (Volatility (Biến động) – Uncertainty (Không chắc chắn) – Complexity (Phức tạp) – Ambiguity (Mơ hồ)), đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn nhân lực linh hoạt để đáp ứng. Nhận thức được vấn đề đó, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ trong nguồn nhân lực của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Hình 1. Chương trình Đào tạo nội bộ 2023

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên sự phối hợp của Ban Quản lý nguồn nhân lực Tập đoàn và trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị trong Tập đoàn. Các chuyên đề được xây dựng trong Chương trình đào tạo đã giúp học viên hình thành kỹ năng không thể thiếu để thúc đẩy sự phát triển của cả tập thể.

      
  Hình 2. Hoạt động của Học viên

Hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên của khóa đào tạo được thực hiện theo hình thức lớp học đảo ngược. Trong đó, mỗi chuyên đề Ban tổ chức lớp học sẽ có phương án phân nhóm riêng để phát huy được tinh thần tích cực, chủ động của từng học viên trong khóa đào tạo.

Hình 3. Học viên ngồi học theo nhóm


Hình 4. Một phương án phân nhóm Học viên trong chuyên đề

Công tác hậu cần cho chương trình đào tạo được thực hiện chu đáo từ bố trí tiến độ, thu xếp việc đi lại và ăn ở của giảng viên và các hoạt động của học viên.


 Hình 5. Đánh giá của Học viên qua hoạt động Glad-Sad-Mad của chuyên đề Agile

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với đội ngũ giảng viên có trình độ và khả năng thực chiến./.

Hình 6. Đánh giá của Học viên qua phiếu khảo sát online của Ban tổ chức lớp

Tác giả: Lý Thu Cúc -  Khoa Kinh tế

 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 252 Tổng truy cập: 20.643.194