Trang chủ

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM NĂM HỌC 2022 - 2023

Ngày đăng: 03:01 - 21/12/2022 Lượt xem: 266
Ngày 17/12/2022, Hội đồng khoa học khoa Kinh tế đánh giá đề xuất nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Tập đoàn Dệt May Việt Nam của giảng viên Đinh Thị Thủy theo quyết định thành lập hội đồng do Trưởng khoa Kinh tế ký, ban hành ngày 16/10/2022. Buổi làm việc được tiến hành theo hình thức online qua phần mềm Zoom.

Hội đồng đánh giá đề xuất gồm có: ThS. Trần Thị Ngát – Q.Phó trưởng khoa: Chủ tịch hội đồng; ThS. Trịnh Thuỳ Giang – Giảng viên BM Kế toán – Marketing: Phản biện 1; ThS. Lý Thu Cúc – Giảng viên BM Kế toán – Marketing: Phản biện 2; ThS. Đào Thị Hằng – Giảng viên BM Kế toán – Marketing: Uỷ viên; ThS. Nguyễn Thị Hiền – Giảng viên BM Kế toán – Marketing: Thư ký cùng đ.c Đinh Thị Thuỷ - Chủ nhiệm đề xuất.
Hình 1. Các thành viên tham dự
          Sau khi Ths. Trần Thị Ngát – Chủ tịch hội đồng phát biểu đề dẫn, Ths. Nguyễn Thị Hiền – Thư ký hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng và thông qua chương trình làm việc.

Ths Nguyễn Thị Hiền thông qua chương trình làm việc
          Ths. Đinh Thị Thủy – tác giả đề xuất trình bày vắn tắt nội dung đề xuất, gồm: tên đề xuất, mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến, thời gian thực hiện, kinh phí dự kiến, tính cấp thiết, vấn đề thực tiễn cần giải quyết của đề xuất.

Ths Đinh Thị Thủy trình bày đề xuất đề tài
          Đề xuất nhiệm vụ NCKH của Ths. Đinh Thị Thủy nhận được nhiều góp ý cũng như gợi ý cho tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện. Cụ thể, các thành viên hội đồng đưa ra những nhận xét rất xác đáng liên quan cách viết mục tiêu, làm rõ mục tiêu và nội dung nghiên cứu, liệt kê đúng và đủ sản phẩm của đề tài, viết lại Lý do đề xuất,…

Ths Đào Thị Hằng góp ý cho đề xuất
          Ths. Trần Thị Ngát – Chủ tịch Hội đồng sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi từ tác giả đề xuất và các thành viên Hội đồng đã đưa ra kết luận của Hội đồng để làm căn cứ cho tác giả đề xuất chỉnh sửa, bổ sung. Những kết luận của Hội đồng có liên quan đến: (1) Viết lại lý do nghiên cứu, đặc biệt là làm nổi bật được nhược điểm của hình thức đào tạo nội bộ hiện nay ở các DN để nói được sự cần thiết; (2) Số liệu đưa ra cần trích dẫn nguồn và kiểm tra lại tính chính xác của thông tin; (3) Sửa lại mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nội dung nghiên cứu.

 Ths Trần Thị Ngát kết luận
          Hội đồng đánh giá đề xuất NCKH đã làm việc một cách nghiêm túc, khẩn trương. Các thành viên hội đồng đều được đánh giá là những giảng viên có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong NCKH đã đưa ra những góp ý có giá trị để tác giả đề xuất hoàn thiện nhiệm vụ NCKH của mình./.
 
 Lý Thu Cúc – Khoa Kinh tế
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 341 Tổng truy cập: 20.638.568