Trang chủ

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA SINH VIÊN VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày đăng: 04:39 - 26/12/2022 Lượt xem: 294
Ngày 22/12/2022 Khoa Kinh tế tổ chức Hội nghị “Đối thoại giữa sinh viên với cán bộ quản lý khoa năm học 2022-2023” tại văn phòng Khoa Kinh tế.

Tham dự Hội nghị gồm: đ.c Dương Thị Tân – Trưởng Khoa: Chủ trì hội nghị; đ.c Nguyễn Thị Ngân Hà – Q.Phó trưởng BM QTKD: Đại diện BM QTKD; đ.c Đậu Xuân BM Kế toán – Marketing: Đại diện BM Kế toán – Marketing; đ.c Đoàn Thị Phương Thảo: Giáo viên chủ nhiệm và các em cán bộ lớp đại diện sinh viên khoa Kinh tế. 
 
Hình 1. Toàn cảnh hội nghị
Hoạt động đối thoại giữa SV với lãnh đạo Khoa là một hoạt động mang ý nghĩa trong việc củng cố và nâng cao hiệu quả thống nhất trong Khoa bao gồm: Sinh viên, cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý. Qua hoạt động này SV thấy được sự quan tâm của Khoa đối với sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội, phản hồi, đề xuất nguyện vọng, ý kiến.
 Buổi đối thoại đã diễn ra trong không khí rất sôi nổi, cởi mở với những câu hỏi thẳng thắn, trao đổi tích cực trên tinh thần xây dựng giữa Sinh viên với lãnh đạo khoa. Tại Hội nghị đối thoại, lãnh đạo khoa đã giải đáp thỏa đáng nhiều câu hỏi của sinh viên liên quan tới hoạt động đào tạo như: việc tổ chức chương trình đào tạo và phục vụ đào tạo; cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo; việc giải quyết chế độ chính sách và công tác sinh viên; công tác phát triển Đảng; nghiên cứu khoa học trong SV; các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên...
 

Hình 2. Đ.c Dương Thị Tân - Trưởng khoa giải đáp ý kiến của sinh viên
 
Với mục đích xây dựng Khoa Kinh tế ngày một phát triển, lấy SV là chủ thể, cuộc gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Khoa là vô cùng cần thiết và góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đào tạo. Qua buổi đối thoại này, lãnh đạo các khoa Kinh tế có thêm những thông tin phản hồi một cách khách quan về quá trình đào tạo, các hoạt động phục vụ đào tạo, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, các hoạt động ngoại khóa của SV... Đây cũng là cơ sở để cán bộ giảng viên khoa Kinh tế có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

 
Đoàn Thị Phương Thảo – Khoa Kinh tế
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 367 Tổng truy cập: 20.643.110