Trang chủ

HỌP HỘI ĐỒNG CẤP KHOA LỰA CHỌN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 02:35 - 16/12/2022 Lượt xem: 378
Ngày 08/12/2022, hội đồng khoa học Khoa Kinh tế đã tổ chức lựa chọn thuyết minh 02 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa tại văn phòng Khoa Kinh tế.

Đề tài 1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi số trong sản xuất tại Trung tâm sản xuất dịch vụ - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, trưởng nhóm nghiên cứu là sinh viên Hoàng Thị Mai – ĐHQL_K5.

Đề tài 2. Kết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận sử dụng công nghệ số và truyền thông (ICT) tại một số cửa hàng quần áo thời trang trên địa bàn quận Long Biên -  Hà Nội, trưởng nhóm nghiên cứu là sinh viên Nguyễn Thị Phương – ĐHQL_K5.

Hội đồng đánh giá đề xuất gồm có: ThS. Trần Thị Ngát – Q.Phó trưởng khoa: Chủ tịch hội đồng; ThS. Trịnh Thuỳ Giang – Giảng viên BM Kế toán – Marketing: Phản biện 1; ThS. Nguyễn Thị Hiền – Giảng viên BM Kế toán – Marketing: Phản biện 2; ThS. Hàn Thị Mỹ Hạnh – Phòng Đào tạo: Uỷ viên; ThS.Nguyễn Thị Minh Tâm - Giảng viên BM QTKD: Thư ký cùng đại diện của 02 nhóm NCKH sinh viên.

Hình 1. Hội đồng duyệt đề xuất
Sinh viên Hoàng Thị Mai – đại diện nhóm nghiên cứu đề tài 1; Sinh viên Nguyễn Thị Phương – đại diện nhóm nghiên cứu đề tài 2  trình bày nội dung thuyết minh và đã nhấn mạnh một số nội dung:
- Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài;
- Tính cấp thiết của đề tài;
- Mục tiêu nghiên cứu;
- Sản phẩm của đề tài;
- Chủ nhiệm đặc biệt nhấn mạnh phương pháp nghiên cứu để đạt được mục tiêu đề tài.
 
Sau khi nghe đại diện 02 nhóm nghiên cứu trình bày nội dung thuyết minh đề tài, các thành viên hội đồng nhận xét, phân tích, trao đổi cùng nhóm nghiên cứu làm sáng một số nội dung trong thuyết minh. Chủ tịch hội đồng, ThS.Trần Thị Ngát kết luận 1 số nội dung nhóm nghiên cứu cần hoàn thiện:

Đề tài 1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi số trong sản xuất tại Trung tâm sản xuất dịch vụ - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

- Trình bày lại phần tổng quan nghiên cứu, loại bỏ những công trình nghiên cứu không liên quan hoặc ít liên quan.

- Các tiếp cận chỉ rõ tiếp cận theo lý thuyết của tác giả nào?

- Bổ sung phương pháp nghiên cứu tại bàn

- Phương pháp khảo sát cần chỉ rõ khảo sát khách thể nào? Số lượng khảo sát bao nhiêu?

- Về nội dung: Bổ sung nội dung “Lợi ích của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp sản xuất ngành may; Kinh nghiệm nâng cao ý định chuyển đổi số ở 1 số doanh nghiệp may”.

- Giải pháp khuyến khích TTSXDV sửa thành giải pháp thúc đẩy ý định chuyển đổi số tại TTSXDV.

Đề tài 2. Kết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận sử dụng công nghệ số và truyền thông (ICT) tại một số cửa hàng quần áo thời trang trên địa bàn quận Long Biên -  Hà Nội.

- Phẩn tổng quan các công trình nghiên cứu: Bổ sung 1 số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài;

- Sửa mục tiêu chung

- Bổ sung nội dung:

+ Sự cần thiết của việc kết hợp mô hình TAM và TOE

+ Đưa ra mô hình kết hợp

+ Giới thiệu đặc điểm 1 số của hàng quần áo thời trang nhóm nghiên cứu;

+ Thực trạng về việc chấp nhận sử dụng công nghệ số và truyền thông tại 1 số cửa hàng quần áo thời trang trên địa bàn quận Long Biên – Hà Nội.

+ Phân tích các yếu tố tác động, đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố

Hội đồng kết luận: 02 nhóm NCKH sinh viên hoàn thiện thuyết minh theo kết luận của hội đồng và gửi lại thư ký trước 15/12/2022.
 
Trần Thị Ngát – Khoa Kinh tế
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 312 Tổng truy cập: 20.638.317