Trang chủ

HỌP HỘI ĐỒNG CẤP KHOA LỰA CHỌN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 03:27 - 12/12/2022 Lượt xem: 286
Ngày 07/12/2022, hội đồng khoa học Khoa Kinh tế đã tổ chức lựa chọn thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Giải pháp nâng cao kỹ năng quản trị năng suất cho đội ngũ tổ trưởng chuyền may tại Trung tâm sản xuất dịch vụ - Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội” của ThS. Trần Thị Ngát – Chủ nhiệm đề tài, tại phòng khách 2.

Hội đồng đánh giá đề xuất gồm có: TS. Đậu Xuân Đạt – Quyền phó trưởng bộ môn Kế toán – Marketing: Chủ tịch hội đồng; ThS. Lý Thu Cúc – Giảng viên BM Kế toán – Marketing: Phản biện 1; ThS. Nguyễn Văn Thản – Giảng viên BM QTKD: Phản biện 2; ThS.Nguyễn Thị Minh Tâm - Giảng viên BM QTKD: Uỷ viên; ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà Q.Phó trưởng BM QTKD: Thư ký Hội đồng cùng với ThS. Trần Thị Ngát: Chủ nhiệm đề xuất.

Hình 1. Hội đồng duyệt đề xuất
ThS. Trần Thị Ngát – Chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu trình bày đề xuất và đã nhấn mạnh một số nội dung:

- Mục tiêu nghiên cứu;
- Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài;
- Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài;
- Sản phẩm của đề tài;
- Chủ nhiệm đặc biệt nhấn mạnh phương pháp nghiên cứu.

Hình 2. Chủ nhiệm, ThS. Trần Thị Ngát trình bày thuyết minh
Sau khi nghe chủ nhiệm ThS. Trần Thị Ngát trình bày nội dung thuyết minh đề tài, các thành viên hội đồng nhận xét, phân tích, trao đổi cùng chủ nhiệm làm sáng một số nội dung trong thuyết minh. Chủ tịch hội đồng, TS. Đậu Xuân Đạt kết luận 1 số nội dung nhóm nghiên cứu cần hoàn thiện:

- Mục tiêu cụ thể xem lại để đạt được mục tiêu tổng quát;
- Tìm hiểu để bổ sung thêm 1 số công trình nghiên cứu liên quan đến kỹ năng quản trị năng suất;
- Sắp xếp lại danh mục tài liệu tham khảo theo quy định;
- Mục 10.3 viết lại theo hướng: Khoảng trống nghiên cứu=> Mục tiêu nghiên cứu=> Nội dung nghiên cứu để đạt được mục tiêu.
Hội đồng kết luận: Chủ nhiệm hoàn thiện thuyết minh theo kết luận của hội đồng và gửi lại thư ký trước 13/12/2022.

 
 
Hình 3. TS. Đậu Xuân Đạt -Chủ tịch hội đồng kết luận
 
Trần Thị Ngát – Khoa Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 358 Tổng truy cập: 19.852.130