Trang chủ

NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP (CHỈNH SỬA) DO KHOA KINH TẾ CHỦ TRÌ

Ngày đăng: 10:46 - 06/02/2024 Lượt xem: 94

Sáng ngày 1/2/2024 tại C1-305, Hội đồng Khoa học của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu Giáo trình Quản lý sản xuất may Công nghiệp do TS. Nguyễn Thị Thu Hường làm chủ biên.

Hình 1. Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tham dự cuộc họp nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Nguyễn Văn Đức – Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch, ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may_Phản biện 1, ThS. Nguyễn Văn Hậu – Phó Giám đốc TTSXDV_Phản biện 2, TS. Dương Thị Tân – Trưởng khoa Kinh tế - Ủy viên, ThS Đặng Thị Thúy Hồng – Giám đốc TT Thực hành may - Ủy viên, ThS. Nguyễn Thị Phương_ Giảng viên khoa Công nghệ may - Ủy viên; ThS. Lê Thị Kim Tuyết _ Giảng viên Khoa Kinh tế_Thư ký. Cùng các thành viên ban biên soạn: TS. Nguyễn Thị Thu Hường - chủ biên, ThS. Đinh Thị Thủy, ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà, ThS. Nguyễn Thị Giang.

Hình 2. TS. Nguyễn Thị Thu Hường – Chủ  biên Giáo trình báo cáo tóm tắt kết quả chỉnh sửa giáo trình

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu TS. Nguyễn Thị Thu Hường – Chủ biên Giáo trình đã trình bày mục đích, cách tiếp cận chỉnh sửa giáo trình, căn cứ chỉnh sửa giáo trình, báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả chỉnh sửa của Giáo trình. Theo đó, Giáo trình đã được cập nhật, chỉnh sửa bám sát đề cương giáo trình đã đăng ký và nghiệm thu, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần Quản lý sản xuất may công nghiệp trong chương trình đào tạo Chuyên ngành Công nghệ may và Quản lý công nghiệp. Về nội dung, Giáo trình được  thiết kế gồm có 7 chương và 6 phụ lục. Kết cấu mỗi chương được trình bày logic từ mục tiêu chương, nội dung chương, danh mục câu hỏi và bài tập cuối chương, tài liệu tham khảo từng chương.

Hình 3. TS. Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá

Đánh giá về kết quả của chỉnh sửa Giáo trình, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nỗ lực, sự tập trung và kết quả chỉnh sửa của nhóm biên soạn, nội dung các chương được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đặc biệt Giáo trình đã bám sát thực tiễn quản lý quản lý sản xuất của doanh nghiệp may để chỉnh sửa.

Thay mặt nhóm chỉnh sửa, TS. Nguyễn Thị Thu Hường - Chủ biên Giáo trình giải trình một số ý kiến để Hội đồng hiểu rõ hơn về cách thức chỉnh sửa giáo trình và giải trình các nhận xét của các thành viên trong hội đồng nghiệm thu Giáo trình. Đặc biệt, đồng chí chủ biên giải thích hướng tiếp cận, các nội dung chỉnh sửa, phản biện và chỉ rõ những hạn chế của nhóm chỉnh sửa trong trình bày giáo trình. Nhóm giáo trình nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng, sẽ tập trung chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Giáo trình. Giáo trình được thông qua nhưng cần chỉnh sửa và hoàn thiện theo biên bản nghiệm thu để thực hiện làm các thủ tục xuất bản giáo trình trong năm 2024.

Hình 4. Một số hình ảnh về buổi nghiệm thu giáo trình Quản lý sản xuất may công nghiệp.

 Đinh Thị Thủy- Kinh tế


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 430 Tổng truy cập: 20.636.877