Trang chủ

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN SÂU THÁNG 4 NĂM 2023 BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngày đăng: 04:20 - 11/04/2023 Lượt xem: 250
Ngày 02/3/2023 bộ môn Quản trị Kinh doanh tổ chức sinh hoạt chuyên môn sâu 02 chuyên đề: CĐ1-  Những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng và CĐ2- 7 loại lãng phí trong sản xuất, địa điểm phòng khách 2.

Thành phần tham dự gồm có:
Đ/c Trần Thị Ngát – Q.Phó trưởng khoa;
 Đ/c Đinh Thị Thuỷ - Q.Phó trưởng BM QTKD
 Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm – Giảng viên BM QTKD báo cáo.
 
Hình 1. Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên môn sâu

Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm trình bày nội dung và kịch bản lên lớp của từng chuyên đề:

Chuyên đề 1. Những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng
- Chất lượng và quản lý chất lượng
- Nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng
- Kiểm soát chất lượng tại tổ sản xuất

Chuyên đề 2. 7 loại lãng phí trong sản xuất
- Nhận diện 7 loại lãng phí cơ bản theo Lean
- Phân tích nguyên nhân
- Đề xuất giải pháp giảm thiểu 7 loại lãng phí
 
 Hình 2. Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm trình bày
Sau khi nghe đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm trình bày, đ/c Trần Thị Ngát và đ/c Đinh Thị Thuỷ đã phân tích, góp ý, trao đổi về cả nội dung và phương pháp lên lớp để phù hợp với đối tượng người học. Đặc biệt, đ/c Ngát nhấn mạnh trong mọi nội dung giảng dạy phải gắn/liên hệ với thực tiễn của doanh nghiệp may.
 
Hình 3. Các đ/c tham dự trao đổi
 Đ/c Tâm tiếp thu và cảm ơn sự đóng góp ý kiến rất tâm huyết của đ/c quản lý khoa và đ/c quản lý bộ môn.
  
Trần Thị Ngát – Khoa Kinh tế

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 308 Tổng truy cập: 20.639.778