Nghiệm thu đề tài cấp nhà nước về Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho khâu chuẩn bị sản xuất trong nhà máy may

Ngày đăng: 03:37 - 25/10/2023 Lượt xem: 407
Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2023, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã bảo vệ thành công tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho khâu chuẩn bị sản xuất trong nhà máy may” do TS. Nguyễn Thị Hường Phó trưởng khoa Công nghệ may làm chủ nhiệm.

TS. Nguyễn Thị Hường, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu
 
Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Hường đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt quá trình thực hiện và các kết quả đạt được của đề tài. Ngoài các báo cáo khoa học đã đạt được, kết quả nổi bật cho thấy đây là một đề tài có tính ứng dụng cao khi đã nâng cao được hiệu quả chuẩn bị sản xuất tại 02 doanh nghiệp được triển khai thí điểm phần mềm GarmentAI. Tùy theo nghiệp vụ thực hiện, thời gian được giảm  từ 26%-69%.

Toàn cảnh buổi họp đánh giá, nghiệm thu đề tài
 
Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS. Ngô Quý Việt, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Công nhận những kết quả sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và hợp đồng đầy đủ về số lượng và chất lượng khoa học. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả 7/7 thành viên của hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài là đạt yêu cầu.

 
TS. Ngô Quý Việt, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng Nhà trường tiếp thu ý kiến từ Hội đồng nghiệm thu
 
Kết thúc buổi làm việc, Đ/c Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội thay mặt Nhà trường cảm ơn những nhận xét, đánh giá của Hội đồng nghiệm thu và có thêm trao đổi về những định hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài để nâng cao hiệu quả cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Đỗ Quang Linh – Khoa Công nghệ may
 

Liên kết website