NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG GIA CÔNG TRÊN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ÁO VESTON

Ngày đăng: 10:55 - 25/12/2023 Lượt xem: 334

Trong tháng 12/2023, tại phòng họp 305 C1 Trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp trường đã tổ chức phiên họp để đánh giá kết quả nghiên cứu của đồng chí Chu Thị Ngọc Thạch, giảng viên Trung tâm Thực hành may, với đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất chất lượng gia công trên dây chuyền sản xuất áo veston tại Trung tâm SXDV Trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội".

Thành phần hội đồng đánh giá gồm thành viên: TS. Nguyễn Thu Phượng, Phó hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng. ThS. Ngô Thị Thanh Mai  – Phản biện 1. ThS. Ngô Thị Xuân Thủy – Phản biện 2. ThS. Nguyễn Thị Lanh  – Ủy viên. TS. Nguyễn Thị Hường – Ủy viên. KS. Đỗ Thị Phương – Ủy viênThS. Đinh Thị Nhàn  – Thư ký .

Đề tài của đồng chí Chu Thị Ngọc Thạch nhằm mục tiêu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của dây chuyền may áo veston, đồng thời đề xuất các giải pháp cải tiến và ứng dụng trong quá trình sản xuất. Nội dung đề tài đã đưa ra quy trình xử lý một số lỗi mắc phải trong sản xuất sản phẩm áo veston. Đề tài có tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm SXDV, đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Đồng chí Chu Thị Ngọc Thạch cũng đã thực hiện thử nghiệm các giải pháp trên một đơn hàng cụ thể và đánh giá hiệu quả của dè tài. Kết quả cho thấy, các giải pháp đã giúp nâng cao năng suất và chất lượng của dây chuyền may áo veston, giảm thiểu lỗi sai hỏng trong sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và hài lòng của khách hàng.


Dưới đây là một số hình ảnh về kết quả nghiên cứu của đề tài

Hình ảnh báo cáo đề tài cấp trường

 
Hình ảnh báo cáo giải pháp về công nghệ, thiết bị

              Hình ảnh báo cáo giải pháp về quy trình gia công

Hình ảnh giải pháp về quy trình xử lý lỗi

Hình ảnh kết quả thử nghiệm giải pháp của đề tài

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp trường đã đánh giá cao nội dung, phương pháp và kết quả nghiên cứu của đồng chí Chu Thị Ngọc Thạch. Hội đồng cũng đã góp ý và đề nghị đồng chí Chu Thị Ngọc Thạch hoàn thiện một số khía cạnh của đề tài, như: rõ ràng hơn về quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm áo veston trong sản suất may công nghiệp.

Sau khi xem xét và thảo luận, hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài tiến hành bỏ phiếu kín với 7/7 phiếu đánh giá đề tài xếp loại Khá. Hội đồng đã quyết định xếp loại đề tài của đồng chí Chu Thị Ngọc Thạch đạt loại khá và đề nghị đồng chí Chu Thị Ngọc Thạch tiếp tục nghiên cứu và triển khai các giải pháp trong thực tế sản xuất.

     ThS. Chu Thị Ngọc Thạch – Trung tâm THM

Liên kết website