Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Thị Kim Tuyết , GV khoa Kinh tế

Ngày đăng: 04:29 - 05/05/2019 Lượt xem: 1.617

Chiều 17/4/2019, tại phòng C1-305, hội đồng khoa học trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Giải pháp nâng cao hiệu quả trả lương cho lao động trực tiếp trong doanh nghiệp may.” do ThS. NCS. Lê Thị Kim Tuyết - Giảng viên Khoa Kinh tế làm chủ nhiệm đề tài.

 
 Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài 

Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Quang Vinh - Phó Hiệu trưởng, Phản biện 1; ThS. Hà Thị Thu Thủy - Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Phản biện 2 và các ủy viên: TS. Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng TCHC, ThS. Nguyễn Đắc Hậu - Phó Giám đốc TTSXDV, ThS. Phạm Thị Oanh - Phó Trưởng phòng Tài vụ, ThS. Đỗ Thị Kim Dung - phòng Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 
Về phía khoa Kinh tế, có lãnh đạo khoa TS. Tạ Văn Cánh và các thành viên thực hiện đề tài tham dự.
 
 ThS. NCS. Lê Thị Kim Tuyết báo cáo đề tài
 
Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, ThS. NCS. Lê Thị Kim Tuyết đã trình bày tóm tắt nội dung đề tài: hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả trả lương cho lao động trực tiếp trong doanh nghiệp may, đánh giá thực trạng hiệu quả trả lương cho lao động trực tiếp tại một số doanh nghiệp may, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trả lương cho lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp may. Nhóm tác giả đã thực nghiệm giải pháp nâng cao hiệu quả trả lương cho lao động trực tiếp tại Trung tâm Sản xuất dịch vụ - Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Sản phẩm khoa học chính của đề tài đã cung cấp (i) Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả trả lương cho lao động trực tiếp trong doanh nghiệp may từ cả 2 phía: người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp; (ii) Giải pháp hoàn thiện hình thức trả lương theo đặc điểm của doanh nghiệp may.
Tại buổi nghiệm thu, tác giả và nhóm nghiên cứu đã được nghe nhận xét của các thành viên Hội đồng. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của nhóm. Đề tài được thực hiện khá công phu với kết cấu logic từ lý luận đến thực tiễn, kết quả phân tích với đầy đủ số liệu của 3 doanh nghiệp may và số liệu từ kết quả điều tra khảo sát. Giải pháp đề xuất cho Trung tâm Sản xuất dịch vụ được ghi nhận và được đánh giá có tính khả thi. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã có những đóng góp bổ ích và thiết thực, giúp nhóm nghiên cứu có cơ sở để hoàn thiện đề tài tốt hơn.
Kết quả: Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá
                                                                                                          Khoa Kinh tế

Liên kết website