Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng bài giảng thiết kế, nhảy mẫu trên phần mềm Gerber V9 theo chuẩn Scorm”

Ngày đăng: 11:10 - 20/12/2023 Lượt xem: 242

Ngày 20/12/2023, Hội đồng khoa học trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà nội tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên năm học 2022-2023: Nghiên cứu xây dựng ngân hàng bài giảng thiết kế, nhảy mẫu trên phần mềm Gerber V9 theo chuẩn Scorm, chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Oánh. Cuộc họp nghiệm thu cấp trường được thực hiện tại phòng họp 305 – C1
 

 

 Hội đồng nghiệm thu cấp trường bao gồm 7 thành viên, trong đó TS. Nguyễn Thu Phượng – Chủ tịch công đoàn, phó hiệu trưởng nhà trường, làm chủ tịch Hội đồng, ThS. Ngô Thị Thanh Mai – Trưởng khoa Công nghệ may, TS.  Nguyễn Thị Hường – Phó Trưởng khoa Công nghệ may, ThS. Ngô Thị Xuân Thuỷ – Phó Giám đốc TT THM, ThS. Nguyễn Thị Lanh – Phó Giám đốc TT THM, ThS. Trần Đăng Nhàn – tổ trưởng Tin học cơ bản, ThS. Chu Thị Ngọc Thạch – giảng viên TT THM.

   

TS. Nguyễn Thu Phương - Phó hiệu trưởng

Mục tiêu của đề tài là xây dựng ngân hàng bài giảng thiết kế, nhảy mẫu trên phần mềm Gerber V9.0 theo chuẩn Scorm; triển khai, áp dụng thực nghiệm bài giảng vào giảng dạy cho học phần tin học ứng dụng ngành may 1. 

 ThS. Ngô Thị Thanh Mai - Trưởng khoa Công Nghệ May

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Bùi Thị Oánh đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt quá trình thực hiện và các kết quả đạt được của đề tài. Ngoài các báo cáo khoa học đã đạt được, kết quả nổi bật cho thấy đây là một đề tài có tính ứng dụng cao. Việc đưa ngân hàng bài giảng vào quá trình giảng dạy giúp sinh viên tự học tốt hơn và  sau khi học tập các bài trên lớp những nội dung nào chưa hiểu kỹ sinh viên có thể dễ dàng xem lại các bài giảng, hệ thống lại lượng kiến thức chưa kịp cập nhật.

 

 

Sản phẩm đề tài

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp sinh viên tự học tốt hơn sau khi học tập các bài trên lớp, giúp cho việc đào tạo ngoài trường dễ dàng hơn.  

Hội đồng Khoa học đã đánh giá đề tài đạt loại Khá. Đây là đề tài có tính khả thi cao, rất cần thiết trong công tác giảng dạy, đào tạo, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Bên cạnh đó, đề tài cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho nghiên cứu, học tập của giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

Bùi Thị Oánh Khoa Công Nghệ May

Liên kết website